İbni Abbas (r.ə): “Nəvvaf əl-Bəkkali yalançı və Allah düşmənidir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Qiymətli bacı və qardaşlarımız, nasibilərin dinlərini sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə nasibilərin imamlarından biri olan Nəvvaf əl-Bəkkali haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Məqalədə təqdim edəcəyimiz mənbələr alhak.org saytında Esedullahil Galib niki ilə yazan qardaşımıza aiddir. Esedullahil Galib qardaşımızın yazısı bu linkdədir: http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=33435

nevvaf-el-bekkai-buhari nevvaf-el-bekkai-buhari1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin ən etibarlı mühəddisi Buxarinin “əs-Səhih” adlı kitabıdır, işarələdiyim yerdə bu ifadələr var:

Okumaya devam et

Reklamlar

Nasibilərin İslam tarixinə alternativ olaraq uydurduqları saxta tarix

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hər kəsin bildiyi və qəbul etdiyi  İslam-Şiə qaynaqlarda və digər dinlərin (xarici , nasibi və s.) qaynaqlarında ittifaq edilən həqiqi tarixə görə münafiqlərin hər zaman başda Nəbi (s.ə.ə) olmaq üzrə müsəlmanlara qarşı davamlı sui-qəsdlər təşkil etmişdir. Bu cür işlər az olsa da Nəbi (s.ə.ə)-in yaşadığı dövrdə və vəfatından sonra edilmişdir. Məsələn Nəbi (s.ə.ə)-ə  Təbuk döyüşündə sui-qəsd təşkil edilməsi , Nəbi (s.ə.ə)-in əmrinə baxmayaraq Üsamə ibn Zeyd (r.ə)-ın ordusuna qatılmama, Nəbi (s.ə.ə)-in vəsiyyət yazdırmasına mane olma kimi tədbirlər bu tədbirlərdən məşhur olanlarıdır . Lakin Nəbi (s.ə.ə)-in şəhadətindən sonra münafiqlər açıqdan açığa hərəkətə keçdilər. Xilafətin qəsb edilməsi , Fədəyə əl qoyulması , vəhy evinə edilən hücum , Cəməl və Siffeyn döyüşləri bunlardan bəziləridir. Bütün bu xəyanətlər və sui-qəsdlər nəticəsində Əməvi küfr hakimiyyəti qurulmuşdur. Lakin Əməvi hakimiyyəti İslama zidd və düşmən olduğundan ötəri hər zaman Rəsulullah (s.ə.ə)-in qəyyumları olan Əhli-Beyt İmamları (ə) və onlara bağlı qalan müsəlmanlar bu hakimiyyəti təhdid etməkdə idi. Elə bundan ötəri Əməvi hakimiləri əllərində olan gücləri istifadə edərək tarixi dəyişdirmək üçün böyük səy göstərdilər . Bunun üçün saray üçün çalışan alimlər çıxarmağa başlandı. ibni Şihab əz- Zührü kimi hədisçilər , Seyf ibn Ömər kimi tarixçilər Əməvi sarayına xidmət edən və tarixi dəyişdirmə vəzifəsini boynuna götürən bəndələrdən idilər. Bu kimi kəslərin tarixi dəyişdirmək üçün uydurduğu nağıllar nəticəsində İslam tarixi tərs üz edilmiş və gerçəklərə  zidd bir tarix yazılmışdır. İslam tarixinə alternativ bir saxta tarix meydana gətirən Əməvi hakimiyyəti daha sonra bütün gücünü istifadə edərək bunu rəsmi tarixə çevirmişdir. İnşaAllah biz bu işimizdə bu saxta tarixi uyduranlardan bəziləri haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Okumaya devam et

Yalançı və xarici nasibi imamı İkrimə ibn Abdullah əl- Bərbəri

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

İkrimə ibn Abdullah əl- Bərbəri sünni və nasibilərin böyük imamlarından , fəzilət sahibi  və onlar nəzdində tabeinin böyüklərindəndir. Sünni və nasibi qaynaqlarında səhabə Abdullah ibn Abbas (r.ə)-dan rəvayət edilən hədislərin az qala yarısından çoxu bu şəxs vasitəçiliyi ilə rəvayət edilmişdir. Bu şəxs , nasibilərin  “Quran sonrası ən etibarlı kitab ” olaraq gördükləri  “Səhihi Buxari”-nin ravilərindəndir ki, bu qədəri belə nasibilər nəzdində onun hansı mövqedə olduğunu bilməmiz üçün kifayətdir. Özü haqqında daha çox məlumat ala bilməyimiz üçün türkcə əhli sünnə saytlarından birinə link buraxıram , baxın : İkrimə ibn Abdullah əl-Bərbəri

Lakin bu böyük və fəzilət sahibi nasibi imamının iki xüsusiyyəti vardır. İlk olaraq bu adam şəxsən tabeinlər və nasibilərin böyük imamları tərəfindən yalançı olaraq vəsfedilmişdir , ikinci olaraq o xarici əqidəsinə mənsub olmuşdur. İnşaAllah bu işimizdə əvvəl nasibi qaynaqları işığında onun yalancılığını , daha sonra isə xarici əqidəsinə mənsub olmasını ortaya qoyacağıq. Okumaya devam et

İslam düşməni yalançı Əbu Hüreyrə əd-Dəvsi

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi Əbu Hüreyrənin yalançı olması çox məşhur və bilinən bir şeydir . Bu məsələ o qədər məşhurdur ki , “yalan” sözü sanki Əbu Hüreyrənin adı ilə sinonim olmuş kimidir. Bu yalançı şəxs nasibilər nəzdində ədalətli , etibarlı bir səhabədir və nasibi qaynaqlarında olan hədislərin yarısını tək başına rəvayət etmişdir . Nasibi rical alimlərindən əz-Zəhəbi Əbu Hüreyrənin bioqrafiyasında deyir ki :

أبو هريرة ( ع )  الإمام الفقيه المجتهد الحافظ ، صاحب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أبو هريرة الدوسي اليماني . سيد الحفاظ الأثبات
Əbu Hüreyrə: imam , fəqih , müctəhid , hafiz , Rəsulullah (s)-in səhabəsi , Əbu Hüreyrə əd – Dəvsi əl- Yəməni . Sabit hafizlərin dostu.

əz-Zəhəbi , ” Siyər ” , 2/ 578

Başda da söylədiyimiz kimi Əbu Hüreyrə nasibi qaynaqlarındakı hədislərin yarısını tək başına rəvayət etmiş vəziyyətdədir. Yəni nasibiyə görə əgər Əbu Hüreyrə gedərsə o zaman dinlərinin yarısı gedəcək. Necə ki Türkiyəli sünni alimlərdən Hüseyn Həlmi İşıq bu mövzuda demişdir ki : “Əbu Hüreyrəni inkar edən şəriətin yarısını inkar edər , çünki hökmlərin çıxdığı hədislərin yarısını Əbu Hüreyrə nəql etmişdir. ” Okumaya devam et