Yalançı və xarici nasibi imamı İkrimə ibn Abdullah əl- Bərbəri

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

İkrimə ibn Abdullah əl- Bərbəri sünni və nasibilərin böyük imamlarından , fəzilət sahibi  və onlar nəzdində tabeinin böyüklərindəndir. Sünni və nasibi qaynaqlarında səhabə Abdullah ibn Abbas (r.ə)-dan rəvayət edilən hədislərin az qala yarısından çoxu bu şəxs vasitəçiliyi ilə rəvayət edilmişdir. Bu şəxs , nasibilərin  “Quran sonrası ən etibarlı kitab ” olaraq gördükləri  “Səhihi Buxari”-nin ravilərindəndir ki, bu qədəri belə nasibilər nəzdində onun hansı mövqedə olduğunu bilməmiz üçün kifayətdir. Özü haqqında daha çox məlumat ala bilməyimiz üçün türkcə əhli sünnə saytlarından birinə link buraxıram , baxın : İkrimə ibn Abdullah əl-Bərbəri

Lakin bu böyük və fəzilət sahibi nasibi imamının iki xüsusiyyəti vardır. İlk olaraq bu adam şəxsən tabeinlər və nasibilərin böyük imamları tərəfindən yalançı olaraq vəsfedilmişdir , ikinci olaraq o xarici əqidəsinə mənsub olmuşdur. İnşaAllah bu işimizdə əvvəl nasibi qaynaqları işığında onun yalancılığını , daha sonra isə xarici əqidəsinə mənsub olmasını ortaya qoyacağıq. Okumaya devam et

Reklamlar