Nasibi alimlərinin səhabələr haqqında iftiraları

BİSMİLLAHİRƏHMANİRƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİRƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Müsəlmanların (şiələrin) səhabə mövzusundakı mövqeyi, səhabə olaraq bilinən kəslər arasında münafiqlərin, mürtədlərin və s. də mövcud olduğu istiqamətindədir. Necə ki, hər 2 tərəfin mənbələrində iştirak edən səhih xəbərlərlə öyrəndiyimiz tarix də bu istiqamətdədir. Bu vəziyyət isə nasibilərin səhabə haqqındakı inanclarına tamamilə zidddir. Məhz buna görə nasibilər bütün bu tarixi gerçəkləri görməməzlikdən gəlmə yoluna getmişdirlər. Bu vəziyyət nasibi dünyasında alimindən avamına hər kəs arasında yayılmışdır. Belə ki, bu gün bir nasibiyə “səhabələrdən bəziləri şərab içmişdir”, “səhabə arasında bəzi münafiqlər var idi” və ya “bəzi səhabələr Nəbi (s)-dən sonra mürtəd oldular” dediyiniz zaman, dərhal sizi kafir olmaqla günahlandırarlar. Halbuki nasibilərin öz alimlərindən bəziləri belə gerçək tarixi etiraf etməyə məcbur qalmışdırlar. Bu yazıda inşəallah bu alimlərdən bəzilərini sizlərlə paylaşacağıq.

sahabeler-taftazanisahabeler-taftazani1

Şəkildə gördüyünüz nasibi (əqidədə Matrudi, fiqhdə hənəfi) alim Təftəzaninin “Şərhul-Məqasid” adlı kitabıdır, işarələnən yerdə bu ifadələr var:

Okumaya devam et

Reklamlar

Nəbi (s): “Ükbə ibn Əbu Muaytın uşaqlarına atəş (Cəhənnəm) zamin olacaq “

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … qiymətli oxucularımız nasibilərin səhabə elan etdikləri imamlarının vəziyyətini sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə sizlərə 2 nasibi imamı Ümarə və onun qardaşı Vəlid haqqında məlumat verəcəyik. İşin əsli velayet.com formumuzda “master_ier” nicki ilə yazan Tural qardaşımıza aiddir, orjinal məqalə bu linkdə: http://hadis.313news.net/news/a-161.html

melun-umare-ve-velid-ebu-davud   melun-umare-ve-velid-ebu-davud1

Şəkildə gördüyünüz kütubi sittə imamlarından Əbu Davudun “Sünən” kitabıdır, işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Şərab satıcısı səhabə Səmurə ibn Cündəb

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … keçən yazımızda nasibilərin kralı Müaviyə ibn Əbu Süfyan alkaqolik biri olduğunu əhli sünnə və nasibilərin öz qaynaqları ilə ortaya qoymuşduq. Bu istiqamətdə etdiyimiz araşdırmalardan daha maraqlı nəticələrə çatdıq. İslamiyyətdə haram olmasına baxmayaraq  nasibilərin kralları və “səhabə ” adını taxdıqları digər əhəmiyyətli şəxsiyyətlərində şərab mövzusunda bir xeyli həvəsliymişlər . Məsələ nasibilərin “böyük ” səhabə dedikləri adam Səmurə ibn Cündəb şərab satıcısıymış . Bu həqiqəti nasibilərin ən etibarlı qaynaqlarından öyrənirik.

sarap-semure-muslim  sarap-semure-muslim1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin hədis imamları Müslimin “əs-Səhih ” adlı kitabıdır , işarələnilmiş yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

İslam düşməni yalançı Əbu Hüreyrə əd-Dəvsi

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi Əbu Hüreyrənin yalançı olması çox məşhur və bilinən bir şeydir . Bu məsələ o qədər məşhurdur ki , “yalan” sözü sanki Əbu Hüreyrənin adı ilə sinonim olmuş kimidir. Bu yalançı şəxs nasibilər nəzdində ədalətli , etibarlı bir səhabədir və nasibi qaynaqlarında olan hədislərin yarısını tək başına rəvayət etmişdir . Nasibi rical alimlərindən əz-Zəhəbi Əbu Hüreyrənin bioqrafiyasında deyir ki :

أبو هريرة ( ع )  الإمام الفقيه المجتهد الحافظ ، صاحب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أبو هريرة الدوسي اليماني . سيد الحفاظ الأثبات
Əbu Hüreyrə: imam , fəqih , müctəhid , hafiz , Rəsulullah (s)-in səhabəsi , Əbu Hüreyrə əd – Dəvsi əl- Yəməni . Sabit hafizlərin dostu.

əz-Zəhəbi , ” Siyər ” , 2/ 578

Başda da söylədiyimiz kimi Əbu Hüreyrə nasibi qaynaqlarındakı hədislərin yarısını tək başına rəvayət etmiş vəziyyətdədir. Yəni nasibiyə görə əgər Əbu Hüreyrə gedərsə o zaman dinlərinin yarısı gedəcək. Necə ki Türkiyəli sünni alimlərdən Hüseyn Həlmi İşıq bu mövzuda demişdir ki : “Əbu Hüreyrəni inkar edən şəriətin yarısını inkar edər , çünki hökmlərin çıxdığı hədislərin yarısını Əbu Hüreyrə nəql etmişdir. ” Okumaya devam et

Şərab içən səhabə Qüdamə ibn Mahzun

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bu işimizdə yenə nasibilərin imamlarından biri , səhabə Qüdamə ibn Mahzun və onun şərab içməsi haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Bu işdə istifadə etdiyimiz  qaynaqlar formumuzda “master_ier” nicki ilə yazan Tural qardaşımıza aiddir. Tural qardaşımızın işinin orginalı bu linkdə : http://hadis.313news.net/news/a-95.html

Əvvəlcə , bunu bildirməyimiz lazımdır ki ,  Qüdamə ibn Mahzun nasibilər nəzdində səhabədir. Buxari başda olmaq üzrə nasibi rical alimləri bu şəxsin səhabə olduğunu bildirmişdir. İbni Həcər əl – Əsqəlani onun bioqrafiyasında deyir ki :

قُدامة بن مظعون بن حبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمَح القرشي الجمحي، أخو عثمان؛ يكنى أبا عمرو.  كان أحد السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد بَدْرًا، قَالَ البُخَارِيُّ: له صحبة
Qüdamə ibn Mahzun ibn Həbib ibn Vahb ibn Hüzakə ibn Cümə əl- Qüreyşi əl- Cəmahi , Osmanın qardaşı , künyəsi Əbu Əmrdir. İslama ilk girənlərdən , öncüllərdəndir , 2 dəfə ( Həbəş və Mədinəyə ) hicrət etmiş və Bədir döyüşünə şahid olmuşdur. Buxari dedi ki : ” səhabədir “

ibni Həcər, “əl – İsabə “, 9/ 38, 7121 -ci ravi Okumaya devam et

Münafiq nasibi imamı Əbu Musa əl – Əşəri

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … qiymətli qardaşlarımız nasibilərin şəxsən öz qaynaqları işığında “səhabə ” adı taxdıqları mütəqəddim imamları haqqında məlumatlar verməyə davam edirik. Bu yazımızda inşaAllah nasibilərin “səhabə ” elan etdikləri Əbu Musa əl –Əşərinin Nəbi (s.ə.ə)-in səhabələrindən Huzeyfə ibn Yəman (r.ə) tərəfindən necə “münafiq” elan edildiyini görəcəksiniz. İşin əsli velayet.com formumuzda ” master_ier ” nicki ilə yazan Tural qardaşımıza məxsus , işin iştirak etdiyi orjinal link: http://hadis.313news.net/news/a-160.html

nifak-ebu-musa-fesevi  nifak-ebu-musa-fesevi1 Okumaya devam et

Alkaqolik və mürtəd səhabə Rabia ibn Üməyyə

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bu məqaləmizdə  nasibilərin səhabələrindən Rabia ibn Üməyyə haqqında məlumat verəcəyik. Rabia ibn Üməyyə nasibi dininə görə səhabə olmuşdur lakin alkaqolikliyi onu İslam dinindən çıxarmışdır. Düşünə bilərsinizmi , səhabə olduğu dövrdə alkaqolik  olan bu şəxs , sonrasında da mürtəd olmuşdur.

Əvvəlcə Rabia ibn Üməyyə haqqında nasibi rical kitablarından məlumat verək : Rabia ibn Üməyyə nasibilər nəzdində səhabə olmuşdur. Nasibi alimlərindən ibni Şahin , Əbu Nuaym , Tabərani və digərləri onun səhabə olduğunu söyləmişdir. Nasibi rical alimi ibni Həcər onun bioqrafiyasında deyir ki : Okumaya devam et