İbni Məsud: “Fələq və Nas surələri Qurandan deyildir.”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Keçən yazımızda nasibi təfsirçilərindən Qurtubinin “ibni Məsud muavviz’teynin Quran surələri olduğunu inkar etmişdir” ifadəsini (məqaləsini) təqdim edərkən (baxın: Qurtubi: “İbni Məsud Muavvəzəteynin Quran surələri olduğunu inkar etmişdir”) bu mövzunun məşhur olduğunu, mövzu haqqında nasibi mənbələrində kifayət qədər məlumat olduğunu söyləmişdik. İnşəAllah bu yazıda nasibi qaynaqlarından sənədli bir şəkildə bu rəvayətləri paylaşacağıq. Amma rəvayətləri paylaşmadan əvvəl bir daha ifadə etmək istəyərik ki, bunlar qətiliklə ibni Məsud (r.ə) kimi bir səhabə tərəfindən deyiləcək sözlər deyil. Tam əksinə, bunlar yalnız nasibilərin ibni Məsud (r.ə)-yə nisbət etdiyi yalan və böhtanlardır.

Okumaya devam et

Reklamlar

İbni Abbas: “Kəhf 79-cu ayə təhrif edilmişdir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … Bəli qiymətli oxucularımız , nasibilərin ən etibarlı qaynaqlarından Quran haqqındakı inanclarını köçürməyə davam edirik. Nasibilərin ən etibarlı mənbə olaraq gördükləri imamları Buxarinin “əs-Səhih ” kitabından Quran haqqındakı böhtanları sizinlə paylaşırıq. Nasibi imamı Buxari ibni Abbas (r.ə)-a söykədiyi hədisdə Kəhf surəsinin 79- cu ayəsini bax necə təqdim edir:

ibn-abbas-kehf79-buhariibn-abbas-kehf79-buhari1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin “ən etibarlı hədis kitabı” olaraq gördükləri “Səhihi Buxari ” dir , işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Mücahid əl-Məkki: “Ali-İmran surəsi 81-ci ayədə səhv var”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … qiymətli qardaşlarımız nasibilərin azğın və küfr dolu əqidələrində öz qaynaqlarından səhih sənədlərlə və sənədli bir şəkildə sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə nasibi imamlarından Mücahid ibn Cabir əl- Məkkinin Quran haqqındakı inancını sizlərlə paylaşacağıq.

mucahid-al-i-imran-81-taberimucahid-al-i-imran-81-taberi1  mucahid-al-i-imran-81-taberi2

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin təfsir , hədis və tarix alimlərindən Təbərinin  ” Təfsir ət- Təbəri ” adlı kitabıdır , işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

İbni Abbas: “Şuara 214 və Təbbət 1 ayələri fərqli şəkildə nazil olmuşdur

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … nasibilərin Quran haqqındakı inanclarını sənədlərlə və öz qaynaqlarından dəlillər ilə köçürməyə , sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Nasibilərin hədisdə ən üstün imamlarından olan Müslim “əs-Səhih ” adlı kitabında səhabə ibni Abbasa (r.ə) böhtan ataraq  bax nələr söyləyir:

ibn-abbas-sura-214-ve-tebbet-1-muslim  ibn-abbas-sura-214-ve-tebbet-1-muslim1

Şəkildə gördüyünüz əhli sünnənin “Qurandan sonra ən etibarlı kitab” olaraq gördüyü “Səhihi Müslim ” dir , işarələnmiş yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Qurtubi: “İbni Məsud Muavvəzəteynin Quran surələri olduğunu inkar etmişdir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Qaynaqlarında səhabə ibni Məsud (r.ə)-ın – guya – Fələq və Nas surələrini inkar edib , bunların Quran surələri olmadığına inandığı haqqında bir çox hədis rəvayət edilmişdir. Bu o qədər məşhur bir məsələdir ki , isbatına dair hər hansı bir qaynaq təqdim etməyə belə ehtiyac yoxdur. İnternet üzərindən sadə bir şəkildə “ibni Məsud fələq və nas surələri ” şəklində axtarış etməniz belə bu mövzunun nə qədər məşhur olduğunu sizin gözləriniz önünə səriləcəkdir . İnşaAllah bizdə daha sonra bu mövzuda nasibi qaynaqlarından səhih hədislər işığında bu mövzunu bilgiləyəcəyik . Lakin hələlik nasibi təfsirçilərindən Qurtubinin bu mövzudakı bəyanını sizlərlə paylaşırıq.

ibni-mesud-kurtubi  ibni-mesud-kurtubi1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin böyük təfsir imamlarından Qurtubinin ” Camiul Əhkam ” adlı təfsir kitabıdır , işarəldiyimiz  yerdə bu ifadələr keçməkdədir: Okumaya devam et

Raqib əl-İsfəhani: “Müshəfi yazanlar hərfləri atmışdırlar.”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibi dinin uca kitabımız Quranı Kərim haqqındakı əqidəsini sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu yazımızda inşaAllah sizlərə sünnilərin qürur duyduqları imamlarından biri olan Raqib əl- İsfəhaninin Quran haqqındakı sözlərini təqdim edəcəyik. Amma əvvəlcə bu şəxs haqqında nasibi qaynaqlarından məlumat verək. Nasibilərin hədis alimlərindən əs-Suyuti onun haqqında deyir ki :

قال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضَّل: المشهور بالراغب، وهو من أئمة السُّنة
İmam Əbul Qasim Hüseyn ibn Məhəmməd ibn Müfəddəl , Raqib deyə məşhurdur və o sünnə imamlarından biridir.

əs- Suyuti , “əl – Məzhar “, səhifə 201 Okumaya devam et

İbni Abbas: “Nur surəsi 27-ci ayədə səhv var”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
H
ƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
V
Ə SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … nasibilərin Allah (c.c)-ın qoruyacağını vəd etdiyi kitabımız Quranı Kərim haqqında sahib olduqları inancı sənədli bir şəkildə sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə nasibilərin Quranı Kərimdən bir ayəyə necə hücum etdiklərini görəcəksiniz.

ibn-abbas-nur27-hakim  ibn-abbas-nur27-hakim1

Şəkildə gördüyünüz əhli sünnənin böyük alimi Hakim ən – Nişapurinin  ” Müstədrək ”  adlı kitabıdır , işarələnmiş yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et