Nasibi imamı Həsən əl-Bəsri Hz. Nuh (ə)-in namusuna dil uzadır

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra… Qiymətli qardaşlarımız, bir tərəfdən Quran və Sünnəti-Nəbi (s) işığında İslam gerçəklərini təqdim edərkən, bir tərəfdən də nasibilərin öz mənbələrindən sənədli bir şəkildə əqidə və inanclarını təqdim etməyə davam edirik. Bugünki işimizdə sizlərə nasibilərin böyük imamlarından Həsən əl-Bəsrinin Hz. Nuh (ə) haqqındakı çirkin ifadələrini təqdim edəcəyik. Amma əvvəlcə Həsən əl-Bəsrinin şəxsiyyəti və nasibilərin nəzdindəki mövqeyi haqqında məlumat veririk. əz-Zəhəbi onun bioqrafiyasında deyir ki:

Okumaya devam et

Reklamlar

Nasibilər və “Qaranik” böhtanı

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra… Salman Rüşdü adlı lənətlənmiş və onun qələmə almış olduğu “Şeytanın ayələri” adlı kitab çox məşhurdur. O bu kitabı yazdıqdan sonra müsəlmanlar ona etiraz etmiş, aksiyalar təşkil etmişdirlər. Mərhum imam Seyid Xomeyni (r.ə) bu kitabda Əfəndimiz (s) haqqındakı çirkin böhtan və iddialardan ötəri müəllif, yəni Salman Rüşdü haqqında ölüm fətvası vermişdir. Və bunun nəticəsində Salman Rüşdü deyilən lənətlənmiş İngiltərədə qalmaq məcburiyyətində qalmışdır. Ancaq Salman Rüşdünün etdiyindən daha pis olanı isə bu mövzuya mənbəliyi bütün dünya tərəfindən İslami bir məzhəb olaraq tanınan nasibilərin etmiş olmasıdır. Çünki bu böhtan nasibilərin mənbələrindədir. Bu işimizdə inşəAllah bu böhtanın olduğu nasibi qaynaqlarından bəzilərini sizlərə təqdim edəcəyik.

Okumaya devam et

İbni Teymiyyə: “Allahın elçisi Şüeyb peyğəmbərlik əvvəli kafir idi”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … nasibilərin öz qaynaqları işığında əqidələrini ortaya qoymağa, sapıqlıqlarını sənədli bir şəkildə gözlər önünə sərməyə davam edirik. Keçən yazılarımızda nasibilər nəzdində tabeindən olub böyük müfəssir və imam olaraq tanınan Süddinin Duha surəsi 7-ci ayəyə söykənərək Əfəndimiz (s)-in peyğəmbərlik əvvəli kafir olduğunu söylədiyini sizlərlə paylaşmışdıq, bu yazımızda isə ibni Teymiyyənin Hz. Şüeyb (ə)-ı eyni şeylə ihtam etməsini sizlərlə paylaşacağıq.

 takfir-suayb-ibni-teymiyye

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin “Şeyxul İslam” dedikləri kafir ibni Teymiyyənin “Məcmu əl-Fətəva” adlı kitabıdır, işarələnilmiş yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Səhih nasibi hədisi: “Hz. İbrahim (ə) 3 dəfə yalan söylədi və arvadını kralın yanına göndərdi. “

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin peyğəmbərlik və Allah azzə və cəllənin insanlığı işıqlandırmaq üçün göndərdiyi nəbilər (ə) haqqındakı çirkin inanclarını özlərinin ən etibarlı qaynaqları ilə paylaşmağa davam edirik. Bu yazımızda inşaAllah nasibilər ulul əmz peyğəmbərlərdən Hz. İbrahim (ə)-a nisbət etdikləri böhtanları sizlərlə paylaşacağıq. Bu yazıda köçürəcəyim sənədləri ilk olaraq Slave of Ahlubait qardaşımızın öz bloqundakı işini gördüm , daha sonra isə axtararaq böhtanın iştirak etdiyi digər qaynaqları tapdım. Slave of Ahlubait qardaşın yazısını əsli bu linkdə : İbrahim (a.s) sent His wife for adultery ?

ibrahim-a-s-buhari  ibrahim-a-s-buhari1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin ən etibarlı mühəddisi Buxarinin ” əs-Səhih” adlı kitabıdır , işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

İbn Teymiyyə: “Rəsulullah (s.a.a.) Ərşin üzərində Rəbbi ilə birlikdə oturacaq”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin ən çox sevdikləri şeyxlərindən biri “Şeyxül-İslam” dedikləri İbn Teymiyyədir. Onu elə sevirlər ki, adını eşidəndə az qala ürəkləri yerindən çıxacaqmış kimi olurlar. İndi sizlərə nasibilərin bu şeyxinin Tövhid haqqındakı sözlərini göstərəcəyik… Baxaq İbn Teymiyyə nəyə inanırmış. İbn Teymiyyə əl-Hərrani “Məcmu əl Fətva” adlı kitabında eynilə belə deyir:

Okumaya devam et