İmam Əli (ə.s)-ın minbərlərdən lənətlənməsi və təhqir olunması

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Mövzu nədən ibarətdir?

Keçmiş mövzularda qeyd etdik ki, bəziləri hətta Əhli-beytin (ə.s) adının çəkilməsinə belə nifrət ediblər, bu adlardan xoşları gəlməyib, bu adlarla mübarizə aparılıb, Onların (ə.s) adı salavatdan çıxarılıb, müxtəlif tərzlərdə Onlara (ə.s) təzyiqlər göstərilib.

İmam Əli (ə.s)-ın Bəni Üməyyə xəlifələrinin əmrilə minbərlərdən lənət olunması və təhqir olunması belə təzyiqlərdən biridir.

Görəsən əhli-xilaf alimləri (ta qədimdən müasir alimlənə qədər) Əli (ə.s)-ın minbərlərdən lənətlənməsi və söyülməsini etiraf ediblərmi? Biz bu məsələni araşdıracayıq.

Ərəb dilində “lən” və “səbb” kəlmələri var. “Lən” – yəni, Allah rəhmətindən qovmaq və ya ovular deməkdir. “Səbb” isə – bir şəxsin haqqında təhqirdici, nalayiq kəlmələr istifadə etmək deməkdir. Yəni, söyüş. O, Həzrətə (ə.s) onilliklərlə lənət oxudulub və söyülüb. Amma indi hər hansı bir sələfidən soruşsan ki, bəni Üməyyə Müaviyyənin (l.ə) rəhbərliyi altında rəsmi hökumət əmri olaraq Hz. Əli (ə.s)-a lənət oxudulub ya yox? İnkar edəcək ki, xeyr. Belə bir şey ola bilməz. Bu mümkün deyil. Bütün səhabələr mehriban olublar. Bütün bu almanac və ixtilafı şiələr uydurublar. Amma əsrlər boyu ahli-xilaf alimləri etiraf ediblər ki, Əli ibn Əbu Talib (ə.s) minbərlərdə lənətlənib, təhqir olunub və bu batil sünnəni Ömər ibn Əbdül Əziz (Allah rəhmət etsin) ləgv edib. İndi milyon sələfi cəm olub defiler ki, yox biz qəbul etmirik. Onların qəbul etməməklərilə deyil ki. Çünki onlar alim deyil. Çünki onlar əhli-xilaf məzhəbinin kökünü quranlar deyil. Bu məzhəbin özülünü qoyanlar deyiblər ki, İmam Əli (ə.s) həm lənət olunub, həm söyülüb.

Okumaya devam et

Reklamlar

Nasibi fiqhi Əhli-Beyt (ə)-in icmasını höccət olaraq görmür

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Məlum olduğu üzrə nasibilər yalnız Əhli Beyt (ə)-i sevdiklərini iddia etməklə yetinməməkdə, buna əlavə olaraq özlərinin Əhli Beyt (ə)-ə tabe olduqlarını; özlərinin Əhli Beyt (ə)-in sahib olduğu əqidəyə sahib olduqlarını və əgər Əhli Beyt (ə) bir şeyi əmr etsə onu qəbul edəcəklərini, höccət olaraq görəcəklərini iddia etməkdədirlər. Yaxşı əslində nasibi əqidəsində bu mövzuda nə deyilməkdədir? Gerçəkdə nasibi dini Əhli Beyt imamları (ə)-dən hər hansı birinin sözlərini və ya Əhli Beyt (ə)-in haqqında fikir birliyində olduğu bir mövzunu höccət olaraq görürlərmi? İnşəAllah bu yazıda nasibi alimlərinin bəyanı ilə bu mövzuda məlumat verəcəyik.

Okumaya devam et

Süfyan ibn Üyeynənin imam Cəfər əs-Sadiq (ə)-a olan kini

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bu yazımızda hər bir sünni və nasibinin “bizdə Əhli Beyti sevirik” iddasının yalan və yalnız bir təqiyyə olduğunu şəxsən öz imamlarından olan Süfyan ibn Uyəynənin dilindən bir daha bilgiləyəcəyik. Amma əvvəlcə Süfyan ibn Üyeynə və nasibilər nəzdindəki mövqeyi haqqında məlumat veririk. Nasibi rical alimi əz-Zəhəbi onun bioqrafiyasında deyir ki:

سفيان بن عيينة ( ع )  ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم ، أخي الضحاك بن مزاحم الإمام الكبير حافظ العصر ، شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ، ثم المكي
Süfyan ibn Üyeynə ibn Əbu İmran Meymun, Dahhaq ibn Məzahimin qardaşı Məhəmməd ibn Məzahimin mövalisi, böyük imam, əsrinin hafizi, Şeyxul-İslam, Əbu Məhəmməd əl-Hilali əl-Kufi, sonra Məkki.

əz-Zəhəbi, “Siyər”, 9/454 Okumaya devam et

Yəhya b. Səid əl-Qatdan: “mənim ürəyimdə Cəfəri Sadiq əleyhinə hisslər mövcuddur”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

sənədli bir şəkildə nasibi əqidəsini təqdim etməyə və nasibilərin yalanlarını ortaya qoymağa davam edirik. bilindiyi kimi dərhal hər nasibi danışmağa başladığında “bizdə Əhli Beyti sevirik” deməkdə və hətta bir az daha həyasızlaşaraq “biz Əhli Beyti sizdən daha çox sevirik” deyə bilməkdədir. əslində isə bu sözü söyləyən adam ya avamdır, ya da yalançı. çünki nasibilərin böyük alimləri, məzhəb öndərləri hər vaxt imamlarımız (ə) düşmən olmuş, onlara kin saxlamış və bunu bəzən özləri belə etiraf etmişdirlər. bu gün bu alimlərdən biri olan Yəhya b. Səid el-Qatdanın imam Cəfər (ə) haqqındakı sözlərini sizlərə təqdim edəcəyik amma əvvəlcə Yəhya b. Səidin şəxsiyyəti və nasibilər yanındakı mövqeyi haqqında sizlərə məlumat veririk. əz-Zəhəbi onun haqqında deyir ki:

Okumaya devam et

Süfyan əs-Səvri “Əlinin fəzilətindən danışanlara qəlbən kin duyuram”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

qiymətli qardaşlarımız nasibilərin öz qaynaqları işığında sənədli bir şəkildə öz inanclarını ortaya qoymağa davam edirik. Bu günkü işimiz yenə nasibilərin Əhli Beyt (ə) haqqındakı inancları mövzusu haqqında olacaq. Bu işimizdə nasibi və sünnilərin böyük imam olaraq gördükləri Süfyan əs-Səvrinin imam Əli (ə) fəzilətinə dözüm edə bilmədiyini öz dilindən təqdim edəcəyik amma əvvəlcə Süfyan əs-Səvrinin şəxsiyyəti və nasibilər yanındakı mövqeyi haqqında sizlərə məlumat veririk. əz-Zəhəbi onun haqqında deyir ki:

Okumaya devam et

İbn Səd: “Cəfəri Sadiq’in hədisləri ilə dəlil gətirmək olmaz, onun hədisləri zəifdir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin öz mənbələrindən, öz rəhbərlərinin dilindən “biz də Əhli Beyti sevirik”, “biz Əhli Beytə bağlıyıq” və s. kimi sözlərinin yalan və cəhalət məhsulu olduğunu sübut etməyə davam edirik. İnşallah bu dəfə nasibilərin rical, hədis və tarix sahəsində böyük imamı olan İbn Sə’din Əhli Beyt imamı Hz. Cəfəri Sadiq (ə) haqqındakı sözlərini sizlərlə paylaşacağıq. Amma əvvəlcə İbn Sə’din şəxsiyyəti və nasibilər nəzdindəki mövqeyi haqqında sizlərə məlumat veririk.Zəhəbi onun haqqında deyir:

Okumaya devam et

Nasibi imamı Əbdulmuğis b. Züheyr’in “Yezid’in fəziləti” kitabı

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin böyük imamı və hədisçisi Əbdulmuğis b. Züheyrin “biz də Əhli-Beyti sevirik” iddiasından sonra Əhli-Beyt (ə) haqqında bir kitab yazması və ya Əhli-Beyti (ə) təhqir edən Süfyan Səvri, Yəhya b. Səid, Süfyan b. Üyeynə, ibn Sə’d və bunun kimilərə cavab verməsi gözlənildiyi halda, gözlənilənin tam əksi ilə rastlaşırıq. Bu şəxs Kərbəlada İmam Hüseyn (ə)-ı öldürən şərabxor Yezidin fəzilətini göstərmək üçün kitab yazıb. Amma başa düşmürəm ki, hansı fəzilətini göstərir…

nasb-abdulmugis-siyer1nasb-abdulmugis-siyer2

Okumaya devam et