İmam Həsən (ə): “Allah (c.c) Rəsulunun dili ilə Mərvan ibn Həkəmi və atasını lənətləmişdir “

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … bilindiyi kimi Mərvan ibn Həkəim nasibilər nəzdində sahabədəndir və hətta nasibilərin kralı Osman ibn Əffanın sağ qolu olmuşdur. Nasibilərin səhabə elan etdikləri bu imamları Rəsulullah (s) tərəfindən lənətləmiş bir nasibidir. İnşaAllah bu işdə onun həm nasibiliyinə və həm də Rəsulullah (s) tərəfindən lənətlədiyinin şahid olacaqsınız.

nasbi-ve-melun-mervan-ebu-yala  nasbi-ve-melun-mervan-ebu-yala1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin hədis alimlərindən Əbu Yala əl-Məvsilinin “Müsnəd” adlı kitabıdır, işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Reklamlar