İbni Abbas (r.ə): “Nəvvaf əl-Bəkkali yalançı və Allah düşmənidir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Qiymətli bacı və qardaşlarımız, nasibilərin dinlərini sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə nasibilərin imamlarından biri olan Nəvvaf əl-Bəkkali haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Məqalədə təqdim edəcəyimiz mənbələr alhak.org saytında Esedullahil Galib niki ilə yazan qardaşımıza aiddir. Esedullahil Galib qardaşımızın yazısı bu linkdədir: http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=33435

nevvaf-el-bekkai-buhari nevvaf-el-bekkai-buhari1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin ən etibarlı mühəddisi Buxarinin “əs-Səhih” adlı kitabıdır, işarələdiyim yerdə bu ifadələr var:

Okumaya devam et

Reklamlar

Nəbi (s): “Ükbə ibn Əbu Muaytın uşaqlarına atəş (Cəhənnəm) zamin olacaq “

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … qiymətli oxucularımız nasibilərin səhabə elan etdikləri imamlarının vəziyyətini sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə sizlərə 2 nasibi imamı Ümarə və onun qardaşı Vəlid haqqında məlumat verəcəyik. İşin əsli velayet.com formumuzda “master_ier” nicki ilə yazan Tural qardaşımıza aiddir, orjinal məqalə bu linkdə: http://hadis.313news.net/news/a-161.html

melun-umare-ve-velid-ebu-davud   melun-umare-ve-velid-ebu-davud1

Şəkildə gördüyünüz kütubi sittə imamlarından Əbu Davudun “Sünən” kitabıdır, işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Şərab satıcısı səhabə Səmurə ibn Cündəb

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … keçən yazımızda nasibilərin kralı Müaviyə ibn Əbu Süfyan alkaqolik biri olduğunu əhli sünnə və nasibilərin öz qaynaqları ilə ortaya qoymuşduq. Bu istiqamətdə etdiyimiz araşdırmalardan daha maraqlı nəticələrə çatdıq. İslamiyyətdə haram olmasına baxmayaraq  nasibilərin kralları və “səhabə ” adını taxdıqları digər əhəmiyyətli şəxsiyyətlərində şərab mövzusunda bir xeyli həvəsliymişlər . Məsələ nasibilərin “böyük ” səhabə dedikləri adam Səmurə ibn Cündəb şərab satıcısıymış . Bu həqiqəti nasibilərin ən etibarlı qaynaqlarından öyrənirik.

sarap-semure-muslim  sarap-semure-muslim1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin hədis imamları Müslimin “əs-Səhih ” adlı kitabıdır , işarələnilmiş yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Münafiq nasibi imamı Əbu Musa əl – Əşəri

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … qiymətli qardaşlarımız nasibilərin şəxsən öz qaynaqları işığında “səhabə ” adı taxdıqları mütəqəddim imamları haqqında məlumatlar verməyə davam edirik. Bu yazımızda inşaAllah nasibilərin “səhabə ” elan etdikləri Əbu Musa əl –Əşərinin Nəbi (s.ə.ə)-in səhabələrindən Huzeyfə ibn Yəman (r.ə) tərəfindən necə “münafiq” elan edildiyini görəcəksiniz. İşin əsli velayet.com formumuzda ” master_ier ” nicki ilə yazan Tural qardaşımıza məxsus , işin iştirak etdiyi orjinal link: http://hadis.313news.net/news/a-160.html

nifak-ebu-musa-fesevi  nifak-ebu-musa-fesevi1 Okumaya devam et

Alkaqolik və mürtəd səhabə Rabia ibn Üməyyə

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bu məqaləmizdə  nasibilərin səhabələrindən Rabia ibn Üməyyə haqqında məlumat verəcəyik. Rabia ibn Üməyyə nasibi dininə görə səhabə olmuşdur lakin alkaqolikliyi onu İslam dinindən çıxarmışdır. Düşünə bilərsinizmi , səhabə olduğu dövrdə alkaqolik  olan bu şəxs , sonrasında da mürtəd olmuşdur.

Əvvəlcə Rabia ibn Üməyyə haqqında nasibi rical kitablarından məlumat verək : Rabia ibn Üməyyə nasibilər nəzdində səhabə olmuşdur. Nasibi alimlərindən ibni Şahin , Əbu Nuaym , Tabərani və digərləri onun səhabə olduğunu söyləmişdir. Nasibi rical alimi ibni Həcər onun bioqrafiyasında deyir ki : Okumaya devam et

Aişə : “Allah Əmr ibn Asa lənət etsin”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Məlum olduğu kimi Əmr ibn As kimi nasibilərin səhabə adı verdiyi kimsə münafiq və mürtədlərdir . Və münafiq həm Rəsulullah (s.ə.ə) və həm də onun vəfatı sonrasında etdikləri   işlərlə ortaya qoymuş , Ehli Beyt (ə.s)-a düşmən olmuşdurlar . İmam Əli (ə.s)-ın sağ qolu və Osman ibn Əffanın qatili olan Məhəmməd ibn Əbu Bəkir (r.ə) da məhz buna görə Əmr ibn As tərəfindən şəhid edilmişdir .Elə bu münafiq adam -Əmr ibn As nasibilər nəzdində səhabə və imamdır. Lakin nasibilərin bu imamı da digərləri kimi şəxsən öz imamların lənətlənmişdir.

melun-amr-b-as-hakim melun-amr-b-as-hakim1 Okumaya devam et

Cəhənnəmlik səhabə Kirkirə

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hörmətli oxucular, nasibilərin imam və höccət olaraq gördükləri, “səhabə” dedikləri şəxslərin gerçəkdə kimlərdən ibarət olduğunu sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu yazımızda paylaşacağımız mənbələr alkafi.net saytında “münafiq səhabələrin düşməni” nick ilə yazan qardaşımıza aiddir, yazının olduğu link: http://alkafi.net/vb/showthread.php?t=819

Haqqında məlumat verəcəyimiz nasibi səhabəsi’nin adı Kirkirə’dir. Həm Buxari’nin yazdığına görə (və bizim dəlil olaraq təqdim edəcəyimiz) hədis və həm də nasibi rocal alimlərinin bəyanı ilə bu şəxs səhabədir. İbni Hacər onu səhabə kitabında zikr edərək deyir ki:

Okumaya devam et