Əbu Bəkir Siffil və Buxarinin səhhəti

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi bütün sünnilər “Səhihi Buxari” nin şübhəsiz səhih bir kitab olduğunu və Qurandan sonra ən etibarlı kitab olduğunu söyləməkdədirlər. Halbuki gerçək belə ola bilərmi? Şübhəsiz ki, şiələr baxımından bu kitabın milçək qanadı qədər belə bir dəyəri yoxdur amma bununla birlikdə əhli sünnə öz hədis və rical qaydalarına görə belə bu kitab tamamilə səhih deyil. Keçən yazılarımızda sənədli bir şəkildə əl-Əlbaninin  “Səhihi Buxari və Səhihi Müslimdəki hədislərin hamısının səhih olduğunu söyləmək fanatizm və cəhalətdir” dediyini yazmışdıq. İndi də Türkiyədəki əhli sünnə alimlərindən Əbu Bəkir Siffilin bu mövzu haqqında qələmə almış olduğu bir məqaləni sizlərlə paylaşırıq. Bu məqalə Əbu Bəkir Siffilin öz rəsmi saytında nəşr edilib. Oxuya bilmək üçün aşağidakı linkə girin: Okumaya devam et

Reklamlar

əl-Albani “Səhiheynin ancaq səhih hədislərdən meydana gəldiyini söyləmək cəhalət və təəssübkeşlikdir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi əhli sünnə qardaşlarımız və nasibilər imamları Buxarinin müəllifi olduğu “əs-Səhih” adlı hədis kitabının yalnız səhih hədislərdən meydana gəldiyini idda edirlər. Lakin şəxsən öz alimləri bunun belə olmadığını, “əs-Səhih” də zəif hədislərin olduğunu araşdırmalar nəticəsində etiraf etmişlər. Nasibilərin son dövr imamları, Əllamə, imam, mühəddis dedikləri Şeyx əl-Albani mövzu haqqında bunları söyləyir:

albani-sahihayn

Şəkildə gördüyünüz nasibi şeyxlərindən əl-Əlbaninin müəllifi olduğu “Silsilətu Əhədis əs-Səhiha” adlı kitabının 1-ci cildinin 93-cü səhifəsidir. İşarələnilmiş yerdə əl-Albani eynilə bunları söyləyir: Okumaya devam et

İbni Əbu Hatəm: “Atam (Əbu Hatəm) və Əbu Zura Buxari’ni tərk etmişdirlər”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Məlum olduğu üzrə Buxari bugün bütün nasibilərin ən böyük mühəddis olaraq qəbul etdikləri -əslində isə tam bir redaktor və təhrifat maşını olan- bir insandır. Laikn görəsən bu, Buxari’nin yaşadığı və ondan sonraki dönəmdə də belə idimi ? Buxari ən böyük mühəddis olaraq mı görülürdü yoxsa nasibi alimlər və hətda öz ustadı tərəfindən belə tənqid edilmiş, bidətçi elan edilmiş birisi idi ? İndi bunu şəxsən Buxari ilə eyni dönəmdə yaşayan ustadı Məhəmməd b. Yəhya, Əbu Hatəm ər-Razi və Əbu Zura ər-Razi’dən dinləyək.

Okumaya devam et