Şərab satıcısı səhabə Səmurə ibn Cündəb

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … keçən yazımızda nasibilərin kralı Müaviyə ibn Əbu Süfyan alkaqolik biri olduğunu əhli sünnə və nasibilərin öz qaynaqları ilə ortaya qoymuşduq. Bu istiqamətdə etdiyimiz araşdırmalardan daha maraqlı nəticələrə çatdıq. İslamiyyətdə haram olmasına baxmayaraq  nasibilərin kralları və “səhabə ” adını taxdıqları digər əhəmiyyətli şəxsiyyətlərində şərab mövzusunda bir xeyli həvəsliymişlər . Məsələ nasibilərin “böyük ” səhabə dedikləri adam Səmurə ibn Cündəb şərab satıcısıymış . Bu həqiqəti nasibilərin ən etibarlı qaynaqlarından öyrənirik.

sarap-semure-muslim  sarap-semure-muslim1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin hədis imamları Müslimin “əs-Səhih ” adlı kitabıdır , işarələnilmiş yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Reklamlar

Şərab içən səhabə Qüdamə ibn Mahzun

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bu işimizdə yenə nasibilərin imamlarından biri , səhabə Qüdamə ibn Mahzun və onun şərab içməsi haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Bu işdə istifadə etdiyimiz  qaynaqlar formumuzda “master_ier” nicki ilə yazan Tural qardaşımıza aiddir. Tural qardaşımızın işinin orginalı bu linkdə : http://hadis.313news.net/news/a-95.html

Əvvəlcə , bunu bildirməyimiz lazımdır ki ,  Qüdamə ibn Mahzun nasibilər nəzdində səhabədir. Buxari başda olmaq üzrə nasibi rical alimləri bu şəxsin səhabə olduğunu bildirmişdir. İbni Həcər əl – Əsqəlani onun bioqrafiyasında deyir ki :

قُدامة بن مظعون بن حبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمَح القرشي الجمحي، أخو عثمان؛ يكنى أبا عمرو.  كان أحد السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد بَدْرًا، قَالَ البُخَارِيُّ: له صحبة
Qüdamə ibn Mahzun ibn Həbib ibn Vahb ibn Hüzakə ibn Cümə əl- Qüreyşi əl- Cəmahi , Osmanın qardaşı , künyəsi Əbu Əmrdir. İslama ilk girənlərdən , öncüllərdəndir , 2 dəfə ( Həbəş və Mədinəyə ) hicrət etmiş və Bədir döyüşünə şahid olmuşdur. Buxari dedi ki : ” səhabədir “

ibni Həcər, “əl – İsabə “, 9/ 38, 7121 -ci ravi Okumaya devam et

Alkaqolik və mürtəd səhabə Rabia ibn Üməyyə

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bu məqaləmizdə  nasibilərin səhabələrindən Rabia ibn Üməyyə haqqında məlumat verəcəyik. Rabia ibn Üməyyə nasibi dininə görə səhabə olmuşdur lakin alkaqolikliyi onu İslam dinindən çıxarmışdır. Düşünə bilərsinizmi , səhabə olduğu dövrdə alkaqolik  olan bu şəxs , sonrasında da mürtəd olmuşdur.

Əvvəlcə Rabia ibn Üməyyə haqqında nasibi rical kitablarından məlumat verək : Rabia ibn Üməyyə nasibilər nəzdində səhabə olmuşdur. Nasibi alimlərindən ibni Şahin , Əbu Nuaym , Tabərani və digərləri onun səhabə olduğunu söyləmişdir. Nasibi rical alimi ibni Həcər onun bioqrafiyasında deyir ki : Okumaya devam et