Xristian rahib Təmim əd-Dari və nasibilər nəzdindəki məqamı

BİSMİLLAHİRƏHMANİRƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİRƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUNPAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin dinini rəvayət etmiş olan raviləri ( imamları) haqqında sizlərə məlumat verməyə davam etməkdəyik. Bu və bundan sonrakı bir neçə işimizdə sizlərə nasibilər nəzdində etibarlı və böyük fəzilət sahibi olan Əhli Kitab ( yəhudi və xristian ) alimləri haqqında məlumat verəcəyik. Bu işimizdə haqqında məlumat verəcəyimiz şəxs xristian rahib Təmim əd- Daridir . İşimizdə əvvəl Təmim əd- Darinin əvvəllər xristian olduğunu, məşhur oğurluq hadisəsini və daha sonra müsəlman olduğunu söyləməsi ilə necə nasibilər nəzdində dəyər qazandığını bildirəcəyik .

hirsiz-temim-buhari    hirsiz-temim-buhari1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin ən etibarlı mühəddisi Buxarinin  “əs-Səhih” adlı kitabıdır , işarələdiyimiz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Reklamlar