Nasibi alimlərinin səhabələr haqqında iftiraları

BİSMİLLAHİRƏHMANİRƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİRƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Müsəlmanların (şiələrin) səhabə mövzusundakı mövqeyi, səhabə olaraq bilinən kəslər arasında münafiqlərin, mürtədlərin və s. də mövcud olduğu istiqamətindədir. Necə ki, hər 2 tərəfin mənbələrində iştirak edən səhih xəbərlərlə öyrəndiyimiz tarix də bu istiqamətdədir. Bu vəziyyət isə nasibilərin səhabə haqqındakı inanclarına tamamilə zidddir. Məhz buna görə nasibilər bütün bu tarixi gerçəkləri görməməzlikdən gəlmə yoluna getmişdirlər. Bu vəziyyət nasibi dünyasında alimindən avamına hər kəs arasında yayılmışdır. Belə ki, bu gün bir nasibiyə “səhabələrdən bəziləri şərab içmişdir”, “səhabə arasında bəzi münafiqlər var idi” və ya “bəzi səhabələr Nəbi (s)-dən sonra mürtəd oldular” dediyiniz zaman, dərhal sizi kafir olmaqla günahlandırarlar. Halbuki nasibilərin öz alimlərindən bəziləri belə gerçək tarixi etiraf etməyə məcbur qalmışdırlar. Bu yazıda inşəallah bu alimlərdən bəzilərini sizlərlə paylaşacağıq.

sahabeler-taftazanisahabeler-taftazani1

Şəkildə gördüyünüz nasibi (əqidədə Matrudi, fiqhdə hənəfi) alim Təftəzaninin “Şərhul-Məqasid” adlı kitabıdır, işarələnən yerdə bu ifadələr var:

Okumaya devam et

Reklamlar

Xristian rahib Təmim əd-Dari və nasibilər nəzdindəki məqamı

BİSMİLLAHİRƏHMANİRƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİRƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUNPAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin dinini rəvayət etmiş olan raviləri ( imamları) haqqında sizlərə məlumat verməyə davam etməkdəyik. Bu və bundan sonrakı bir neçə işimizdə sizlərə nasibilər nəzdində etibarlı və böyük fəzilət sahibi olan Əhli Kitab ( yəhudi və xristian ) alimləri haqqında məlumat verəcəyik. Bu işimizdə haqqında məlumat verəcəyimiz şəxs xristian rahib Təmim əd- Daridir . İşimizdə əvvəl Təmim əd- Darinin əvvəllər xristian olduğunu, məşhur oğurluq hadisəsini və daha sonra müsəlman olduğunu söyləməsi ilə necə nasibilər nəzdində dəyər qazandığını bildirəcəyik .

hirsiz-temim-buhari    hirsiz-temim-buhari1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin ən etibarlı mühəddisi Buxarinin  “əs-Səhih” adlı kitabıdır , işarələdiyimiz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

İbni Abbas (r.ə): “Nəvvaf əl-Bəkkali yalançı və Allah düşmənidir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Qiymətli bacı və qardaşlarımız, nasibilərin dinlərini sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə nasibilərin imamlarından biri olan Nəvvaf əl-Bəkkali haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Məqalədə təqdim edəcəyimiz mənbələr alhak.org saytında Esedullahil Galib niki ilə yazan qardaşımıza aiddir. Esedullahil Galib qardaşımızın yazısı bu linkdədir: http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=33435

nevvaf-el-bekkai-buhari nevvaf-el-bekkai-buhari1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin ən etibarlı mühəddisi Buxarinin “əs-Səhih” adlı kitabıdır, işarələdiyim yerdə bu ifadələr var:

Okumaya devam et

Əbu Hənifənin əqidəsi

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Keçən yazımızda Əbu Hənifə ilə həməsir və ondan sonra yaşamış olan sünni hədis alimlərinin Əbu Hənifə haqqındakı fikirlərini sizlərlə paylaşmışdıq. Bu yazımızda isə inşəAllah sənədli bir şəkildə yenə Əbu Hənifə ilə həməsr olan sünni hədis alimlərinin və Əbu Hənifənin öz tələbələrinin dilindən Əbu Hənifənin əqidəsini sizlərlə paylaşacağıq. Əbu Hənifənin fiqhi Quran və Sünnəyə deyil, öz fikir və müqayisələrinə istinad etdiyi kimi əqidəsi də xarabdır. Əbu Hənifə əqidəsi baxımından Əhli-Sünnədən bu fikirləri ilə fərqlənir:

a)      İman artmaz və azalmaz (mürciəlik)
b)      Quran məxluqdur (cəhmilik)
c)       Hökümdarlara qarşı üsyan caizdir (xaricilik)

İndi burada əvvəlcə Əbu Hənifənin öz dilindən öz əqidəsini, daha sonra isə şagirdləri başda olmaqla özü ilə həməsr olanların onun əqidəsi haqqındakı sözlərini sizlərlə paylaşacağıq.

Okumaya devam et

Nəbi (s): “Ükbə ibn Əbu Muaytın uşaqlarına atəş (Cəhənnəm) zamin olacaq “

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … qiymətli oxucularımız nasibilərin səhabə elan etdikləri imamlarının vəziyyətini sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə sizlərə 2 nasibi imamı Ümarə və onun qardaşı Vəlid haqqında məlumat verəcəyik. İşin əsli velayet.com formumuzda “master_ier” nicki ilə yazan Tural qardaşımıza aiddir, orjinal məqalə bu linkdə: http://hadis.313news.net/news/a-161.html

melun-umare-ve-velid-ebu-davud   melun-umare-ve-velid-ebu-davud1

Şəkildə gördüyünüz kütubi sittə imamlarından Əbu Davudun “Sünən” kitabıdır, işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

İmam Həsən (ə): “Allah (c.c) Rəsulunun dili ilə Mərvan ibn Həkəmi və atasını lənətləmişdir “

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … bilindiyi kimi Mərvan ibn Həkəim nasibilər nəzdində sahabədəndir və hətta nasibilərin kralı Osman ibn Əffanın sağ qolu olmuşdur. Nasibilərin səhabə elan etdikləri bu imamları Rəsulullah (s) tərəfindən lənətləmiş bir nasibidir. İnşaAllah bu işdə onun həm nasibiliyinə və həm də Rəsulullah (s) tərəfindən lənətlədiyinin şahid olacaqsınız.

nasbi-ve-melun-mervan-ebu-yala  nasbi-ve-melun-mervan-ebu-yala1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin hədis alimlərindən Əbu Yala əl-Məvsilinin “Müsnəd” adlı kitabıdır, işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

İlk dövr sünni mühəddislərinin Əbu Hənifə haqqında nəzərləri

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi Hənəfi məzhəbinin imamı Əbu Hənifə sünni və nasibilər tərəfindən böyük və fəzilət sahibi bir alim olaraq görülməkdədir. və onlara görə Əbu Hənifə ” imami əzəm ” yəni” böyük imam” dır. Lakin əhli sünnənin Malik , Süfyan əs- Səvri və Əvazə başda olmaqla az qala bütün mütəqəddim üləması Əbu Hənifəni təkfir etməkdə və lənətlənməkdədir. Bbunun səbəbi isə Əbu Hənifənin fiqhdə qiyası tətbiqi və hədisləri rədd etməsi , əqaiddə isə mürciəcəhmi görüşlərə sahib olmasıdır. Necə ki bu gün Əbu Hənifə haqqında ortaya atılan əsassız nağıllara deyil Əbu Hənifənin düşüncələrini mənbələrdən əldə edənlər üçün qətidir. İnşaAllah biz bu yazıda öz dövrlərində nüfuz olan sünni mühəddislərin Əbu Hənifə haqqında dediklərini sizlərlə paylaşacağıq.

ebu-hanife-ukayliebu-hanife-ukayli1ebu-hanife-ukayli2şebu-hanife-ukayli3ebu-hanife-ukayli4ebu-hanife-ukayli5ebu-hanife-ukayli6

Şəkildə gördüyünüz əhli sünnə rical alimi Üqəylinin  “əd – Duafa əl-Kəbir” adlı rical kitabıdır. Kitabın adından da göründüyü kimi, bu kitab zəif ravilərdən zikr edildiyi bir kitabdır. Üqəyli Əbu Hənifəni zəif ravilər arasında zikr etməkdə və əhli sünnə alimlərindən bunları köçürməkdədir : Okumaya devam et