Nasibi alimlərinin səhabələr haqqında iftiraları

BİSMİLLAHİRƏHMANİRƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİRƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Müsəlmanların (şiələrin) səhabə mövzusundakı mövqeyi, səhabə olaraq bilinən kəslər arasında münafiqlərin, mürtədlərin və s. də mövcud olduğu istiqamətindədir. Necə ki, hər 2 tərəfin mənbələrində iştirak edən səhih xəbərlərlə öyrəndiyimiz tarix də bu istiqamətdədir. Bu vəziyyət isə nasibilərin səhabə haqqındakı inanclarına tamamilə zidddir. Məhz buna görə nasibilər bütün bu tarixi gerçəkləri görməməzlikdən gəlmə yoluna getmişdirlər. Bu vəziyyət nasibi dünyasında alimindən avamına hər kəs arasında yayılmışdır. Belə ki, bu gün bir nasibiyə “səhabələrdən bəziləri şərab içmişdir”, “səhabə arasında bəzi münafiqlər var idi” və ya “bəzi səhabələr Nəbi (s)-dən sonra mürtəd oldular” dediyiniz zaman, dərhal sizi kafir olmaqla günahlandırarlar. Halbuki nasibilərin öz alimlərindən bəziləri belə gerçək tarixi etiraf etməyə məcbur qalmışdırlar. Bu yazıda inşəallah bu alimlərdən bəzilərini sizlərlə paylaşacağıq.

sahabeler-taftazanisahabeler-taftazani1

Şəkildə gördüyünüz nasibi (əqidədə Matrudi, fiqhdə hənəfi) alim Təftəzaninin “Şərhul-Məqasid” adlı kitabıdır, işarələnən yerdə bu ifadələr var:

Okumaya devam et

Reklamlar