Nasibi alimlərinin səhabələr haqqında iftiraları

BİSMİLLAHİRƏHMANİRƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİRƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Müsəlmanların (şiələrin) səhabə mövzusundakı mövqeyi, səhabə olaraq bilinən kəslər arasında münafiqlərin, mürtədlərin və s. də mövcud olduğu istiqamətindədir. Necə ki, hər 2 tərəfin mənbələrində iştirak edən səhih xəbərlərlə öyrəndiyimiz tarix də bu istiqamətdədir. Bu vəziyyət isə nasibilərin səhabə haqqındakı inanclarına tamamilə zidddir. Məhz buna görə nasibilər bütün bu tarixi gerçəkləri görməməzlikdən gəlmə yoluna getmişdirlər. Bu vəziyyət nasibi dünyasında alimindən avamına hər kəs arasında yayılmışdır. Belə ki, bu gün bir nasibiyə “səhabələrdən bəziləri şərab içmişdir”, “səhabə arasında bəzi münafiqlər var idi” və ya “bəzi səhabələr Nəbi (s)-dən sonra mürtəd oldular” dediyiniz zaman, dərhal sizi kafir olmaqla günahlandırarlar. Halbuki nasibilərin öz alimlərindən bəziləri belə gerçək tarixi etiraf etməyə məcbur qalmışdırlar. Bu yazıda inşəallah bu alimlərdən bəzilərini sizlərlə paylaşacağıq.

sahabeler-taftazanisahabeler-taftazani1

Şəkildə gördüyünüz nasibi (əqidədə Matrudi, fiqhdə hənəfi) alim Təftəzaninin “Şərhul-Məqasid” adlı kitabıdır, işarələnən yerdə bu ifadələr var:

Okumaya devam et

Reklamlar

Xristian rahib Təmim əd-Dari və nasibilər nəzdindəki məqamı

BİSMİLLAHİRƏHMANİRƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİRƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUNPAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin dinini rəvayət etmiş olan raviləri ( imamları) haqqında sizlərə məlumat verməyə davam etməkdəyik. Bu və bundan sonrakı bir neçə işimizdə sizlərə nasibilər nəzdində etibarlı və böyük fəzilət sahibi olan Əhli Kitab ( yəhudi və xristian ) alimləri haqqında məlumat verəcəyik. Bu işimizdə haqqında məlumat verəcəyimiz şəxs xristian rahib Təmim əd- Daridir . İşimizdə əvvəl Təmim əd- Darinin əvvəllər xristian olduğunu, məşhur oğurluq hadisəsini və daha sonra müsəlman olduğunu söyləməsi ilə necə nasibilər nəzdində dəyər qazandığını bildirəcəyik .

hirsiz-temim-buhari    hirsiz-temim-buhari1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin ən etibarlı mühəddisi Buxarinin  “əs-Səhih” adlı kitabıdır , işarələdiyimiz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

İmam Əli (ə.s)-ın minbərlərdən lənətlənməsi və təhqir olunması

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Mövzu nədən ibarətdir?

Keçmiş mövzularda qeyd etdik ki, bəziləri hətta Əhli-beytin (ə.s) adının çəkilməsinə belə nifrət ediblər, bu adlardan xoşları gəlməyib, bu adlarla mübarizə aparılıb, Onların (ə.s) adı salavatdan çıxarılıb, müxtəlif tərzlərdə Onlara (ə.s) təzyiqlər göstərilib.

İmam Əli (ə.s)-ın Bəni Üməyyə xəlifələrinin əmrilə minbərlərdən lənət olunması və təhqir olunması belə təzyiqlərdən biridir.

Görəsən əhli-xilaf alimləri (ta qədimdən müasir alimlənə qədər) Əli (ə.s)-ın minbərlərdən lənətlənməsi və söyülməsini etiraf ediblərmi? Biz bu məsələni araşdıracayıq.

Ərəb dilində “lən” və “səbb” kəlmələri var. “Lən” – yəni, Allah rəhmətindən qovmaq və ya ovular deməkdir. “Səbb” isə – bir şəxsin haqqında təhqirdici, nalayiq kəlmələr istifadə etmək deməkdir. Yəni, söyüş. O, Həzrətə (ə.s) onilliklərlə lənət oxudulub və söyülüb. Amma indi hər hansı bir sələfidən soruşsan ki, bəni Üməyyə Müaviyyənin (l.ə) rəhbərliyi altında rəsmi hökumət əmri olaraq Hz. Əli (ə.s)-a lənət oxudulub ya yox? İnkar edəcək ki, xeyr. Belə bir şey ola bilməz. Bu mümkün deyil. Bütün səhabələr mehriban olublar. Bütün bu almanac və ixtilafı şiələr uydurublar. Amma əsrlər boyu ahli-xilaf alimləri etiraf ediblər ki, Əli ibn Əbu Talib (ə.s) minbərlərdə lənətlənib, təhqir olunub və bu batil sünnəni Ömər ibn Əbdül Əziz (Allah rəhmət etsin) ləgv edib. İndi milyon sələfi cəm olub defiler ki, yox biz qəbul etmirik. Onların qəbul etməməklərilə deyil ki. Çünki onlar alim deyil. Çünki onlar əhli-xilaf məzhəbinin kökünü quranlar deyil. Bu məzhəbin özülünü qoyanlar deyiblər ki, İmam Əli (ə.s) həm lənət olunub, həm söyülüb.

Okumaya devam et

Rəsulullah (s): Rəbbimi üzü tüksüz, sallanmış qıvrım saçları olan bir cavan oğlan surətində gördüm

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Müəllif: İmam, əllamə, hənbəli məzhəbinin  şeyxi Əbu Yalə Muhamməd ibn Huseyn ibn Muhamməd ibn Xələf ibn Əhməd əl-Bağdadi əl-Hənbəli əl-Fərra (vəfat tarixi h.q 458), “İbtal ət-təvilat li əxbar əs-sifat” kitabı, səh 143-145

ibtal_tevilat_1 ibtal_tevilat_2 ibtal_tevilat_3 ibtal_tevilat_4

Qətadə İkrimədən, İkrimə İbn Abbasdan rəvayət edir: Rəsuləllah buyurdu:
“Rəbbimi üzü tüksüz, sallanmış qıvrım saçları olan bir cavan oğlan surətində yaşıl bağda gördüm”.

Mənə gəlib çatmışdır ki, ət-Təbərani deyib: Qatadənin Ikrimədən, Ikrimənin İbn Abbasdan,onun da Peyğəmbərdən (s) rəvayət etdiyi (Allahı) görmək barədə hədisi səhihdir.

Okumaya devam et

Nasibi fiqhi Əhli-Beyt (ə)-in icmasını höccət olaraq görmür

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Məlum olduğu üzrə nasibilər yalnız Əhli Beyt (ə)-i sevdiklərini iddia etməklə yetinməməkdə, buna əlavə olaraq özlərinin Əhli Beyt (ə)-ə tabe olduqlarını; özlərinin Əhli Beyt (ə)-in sahib olduğu əqidəyə sahib olduqlarını və əgər Əhli Beyt (ə) bir şeyi əmr etsə onu qəbul edəcəklərini, höccət olaraq görəcəklərini iddia etməkdədirlər. Yaxşı əslində nasibi əqidəsində bu mövzuda nə deyilməkdədir? Gerçəkdə nasibi dini Əhli Beyt imamları (ə)-dən hər hansı birinin sözlərini və ya Əhli Beyt (ə)-in haqqında fikir birliyində olduğu bir mövzunu höccət olaraq görürlərmi? İnşəAllah bu yazıda nasibi alimlərinin bəyanı ilə bu mövzuda məlumat verəcəyik.

Okumaya devam et

İbni Məsud: “Fələq və Nas surələri Qurandan deyildir.”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Keçən yazımızda nasibi təfsirçilərindən Qurtubinin “ibni Məsud muavviz’teynin Quran surələri olduğunu inkar etmişdir” ifadəsini (məqaləsini) təqdim edərkən (baxın: Qurtubi: “İbni Məsud Muavvəzəteynin Quran surələri olduğunu inkar etmişdir”) bu mövzunun məşhur olduğunu, mövzu haqqında nasibi mənbələrində kifayət qədər məlumat olduğunu söyləmişdik. İnşəAllah bu yazıda nasibi qaynaqlarından sənədli bir şəkildə bu rəvayətləri paylaşacağıq. Amma rəvayətləri paylaşmadan əvvəl bir daha ifadə etmək istəyərik ki, bunlar qətiliklə ibni Məsud (r.ə) kimi bir səhabə tərəfindən deyiləcək sözlər deyil. Tam əksinə, bunlar yalnız nasibilərin ibni Məsud (r.ə)-yə nisbət etdiyi yalan və böhtanlardır.

Okumaya devam et

İbni Abbas (r.ə): “Nəvvaf əl-Bəkkali yalançı və Allah düşmənidir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Qiymətli bacı və qardaşlarımız, nasibilərin dinlərini sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə nasibilərin imamlarından biri olan Nəvvaf əl-Bəkkali haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Məqalədə təqdim edəcəyimiz mənbələr alhak.org saytında Esedullahil Galib niki ilə yazan qardaşımıza aiddir. Esedullahil Galib qardaşımızın yazısı bu linkdədir: http://www.alhak.org/vb/showthread.php?t=33435

nevvaf-el-bekkai-buhari nevvaf-el-bekkai-buhari1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin ən etibarlı mühəddisi Buxarinin “əs-Səhih” adlı kitabıdır, işarələdiyim yerdə bu ifadələr var:

Okumaya devam et

Nasibi imamı Həsən əl-Bəsri Hz. Nuh (ə)-in namusuna dil uzadır

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra… Qiymətli qardaşlarımız, bir tərəfdən Quran və Sünnəti-Nəbi (s) işığında İslam gerçəklərini təqdim edərkən, bir tərəfdən də nasibilərin öz mənbələrindən sənədli bir şəkildə əqidə və inanclarını təqdim etməyə davam edirik. Bugünki işimizdə sizlərə nasibilərin böyük imamlarından Həsən əl-Bəsrinin Hz. Nuh (ə) haqqındakı çirkin ifadələrini təqdim edəcəyik. Amma əvvəlcə Həsən əl-Bəsrinin şəxsiyyəti və nasibilərin nəzdindəki mövqeyi haqqında məlumat veririk. əz-Zəhəbi onun bioqrafiyasında deyir ki:

Okumaya devam et

Nasibilər və “Qaranik” böhtanı

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra… Salman Rüşdü adlı lənətlənmiş və onun qələmə almış olduğu “Şeytanın ayələri” adlı kitab çox məşhurdur. O bu kitabı yazdıqdan sonra müsəlmanlar ona etiraz etmiş, aksiyalar təşkil etmişdirlər. Mərhum imam Seyid Xomeyni (r.ə) bu kitabda Əfəndimiz (s) haqqındakı çirkin böhtan və iddialardan ötəri müəllif, yəni Salman Rüşdü haqqında ölüm fətvası vermişdir. Və bunun nəticəsində Salman Rüşdü deyilən lənətlənmiş İngiltərədə qalmaq məcburiyyətində qalmışdır. Ancaq Salman Rüşdünün etdiyindən daha pis olanı isə bu mövzuya mənbəliyi bütün dünya tərəfindən İslami bir məzhəb olaraq tanınan nasibilərin etmiş olmasıdır. Çünki bu böhtan nasibilərin mənbələrindədir. Bu işimizdə inşəAllah bu böhtanın olduğu nasibi qaynaqlarından bəzilərini sizlərə təqdim edəcəyik.

Okumaya devam et

Əbu Hənifənin əqidəsi

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Keçən yazımızda Əbu Hənifə ilə həməsir və ondan sonra yaşamış olan sünni hədis alimlərinin Əbu Hənifə haqqındakı fikirlərini sizlərlə paylaşmışdıq. Bu yazımızda isə inşəAllah sənədli bir şəkildə yenə Əbu Hənifə ilə həməsr olan sünni hədis alimlərinin və Əbu Hənifənin öz tələbələrinin dilindən Əbu Hənifənin əqidəsini sizlərlə paylaşacağıq. Əbu Hənifənin fiqhi Quran və Sünnəyə deyil, öz fikir və müqayisələrinə istinad etdiyi kimi əqidəsi də xarabdır. Əbu Hənifə əqidəsi baxımından Əhli-Sünnədən bu fikirləri ilə fərqlənir:

a)      İman artmaz və azalmaz (mürciəlik)
b)      Quran məxluqdur (cəhmilik)
c)       Hökümdarlara qarşı üsyan caizdir (xaricilik)

İndi burada əvvəlcə Əbu Hənifənin öz dilindən öz əqidəsini, daha sonra isə şagirdləri başda olmaqla özü ilə həməsr olanların onun əqidəsi haqqındakı sözlərini sizlərlə paylaşacağıq.

Okumaya devam et

Nəbi (s): “Ükbə ibn Əbu Muaytın uşaqlarına atəş (Cəhənnəm) zamin olacaq “

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … qiymətli oxucularımız nasibilərin səhabə elan etdikləri imamlarının vəziyyətini sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə sizlərə 2 nasibi imamı Ümarə və onun qardaşı Vəlid haqqında məlumat verəcəyik. İşin əsli velayet.com formumuzda “master_ier” nicki ilə yazan Tural qardaşımıza aiddir, orjinal məqalə bu linkdə: http://hadis.313news.net/news/a-161.html

melun-umare-ve-velid-ebu-davud   melun-umare-ve-velid-ebu-davud1

Şəkildə gördüyünüz kütubi sittə imamlarından Əbu Davudun “Sünən” kitabıdır, işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

İmam Həsən (ə): “Allah (c.c) Rəsulunun dili ilə Mərvan ibn Həkəmi və atasını lənətləmişdir “

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … bilindiyi kimi Mərvan ibn Həkəim nasibilər nəzdində sahabədəndir və hətta nasibilərin kralı Osman ibn Əffanın sağ qolu olmuşdur. Nasibilərin səhabə elan etdikləri bu imamları Rəsulullah (s) tərəfindən lənətləmiş bir nasibidir. İnşaAllah bu işdə onun həm nasibiliyinə və həm də Rəsulullah (s) tərəfindən lənətlədiyinin şahid olacaqsınız.

nasbi-ve-melun-mervan-ebu-yala  nasbi-ve-melun-mervan-ebu-yala1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin hədis alimlərindən Əbu Yala əl-Məvsilinin “Müsnəd” adlı kitabıdır, işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Hədis rəvayət etmədən əvvəl mahnı oxuyan nasibi imamı İbrahim ibn Sad

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … nasibi dinində hər növdən imam var, bəziləri (Müaviyə və b.) lənətli, bəziləri yalançı (Əbu Hureyrə, İkrimə və b.), bəziləri şərəbxor (Müaviyə, Səmurə ibn Cündəb və s.), bəziləri (Yaqub ibn İbrahim və b.) pul qarşılığında hədis rəvayət edən, bəziləri də hədis rəvayət etmədən əvvəl mahnı oxuyan kəslərdir . Necə ki bu yazımızda da ortaya qoyacağımız kimi nasibi imamlarından İbrahim ibn Sad Hədis rəvayət etməkdən əvvəl mahnı oxuyardı. İndi həm bu adam haqqında məlumat verəcəyik və həmdə onun hədis rəvayətində əvvəl mahnı söyləyəcəyinə dair necə and içdiyini bilgiləyəciyik.

 ibrahim-b-sad  ibrahim-b-sad2  ibrahim-b-sad3  ibrahim-b-sad4

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin rical elmində nüfuz olaraq gördükləri əz-Zəhəbinin “Siyər” adlı kitabıdır, gördüyünüz səhifələrdə əz-Zəhəbi İbrahim ibn Sad haqqında məlumat verərək deyir ki: Okumaya devam et

Əbu Bəkir Siffil və Buxarinin səhhəti

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi bütün sünnilər “Səhihi Buxari” nin şübhəsiz səhih bir kitab olduğunu və Qurandan sonra ən etibarlı kitab olduğunu söyləməkdədirlər. Halbuki gerçək belə ola bilərmi? Şübhəsiz ki, şiələr baxımından bu kitabın milçək qanadı qədər belə bir dəyəri yoxdur amma bununla birlikdə əhli sünnə öz hədis və rical qaydalarına görə belə bu kitab tamamilə səhih deyil. Keçən yazılarımızda sənədli bir şəkildə əl-Əlbaninin  “Səhihi Buxari və Səhihi Müslimdəki hədislərin hamısının səhih olduğunu söyləmək fanatizm və cəhalətdir” dediyini yazmışdıq. İndi də Türkiyədəki əhli sünnə alimlərindən Əbu Bəkir Siffilin bu mövzu haqqında qələmə almış olduğu bir məqaləni sizlərlə paylaşırıq. Bu məqalə Əbu Bəkir Siffilin öz rəsmi saytında nəşr edilib. Oxuya bilmək üçün aşağidakı linkə girin: Okumaya devam et

əl-Albani “Səhiheynin ancaq səhih hədislərdən meydana gəldiyini söyləmək cəhalət və təəssübkeşlikdir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi əhli sünnə qardaşlarımız və nasibilər imamları Buxarinin müəllifi olduğu “əs-Səhih” adlı hədis kitabının yalnız səhih hədislərdən meydana gəldiyini idda edirlər. Lakin şəxsən öz alimləri bunun belə olmadığını, “əs-Səhih” də zəif hədislərin olduğunu araşdırmalar nəticəsində etiraf etmişlər. Nasibilərin son dövr imamları, Əllamə, imam, mühəddis dedikləri Şeyx əl-Albani mövzu haqqında bunları söyləyir:

albani-sahihayn

Şəkildə gördüyünüz nasibi şeyxlərindən əl-Əlbaninin müəllifi olduğu “Silsilətu Əhədis əs-Səhiha” adlı kitabının 1-ci cildinin 93-cü səhifəsidir. İşarələnilmiş yerdə əl-Albani eynilə bunları söyləyir: Okumaya devam et

Əl-Əlbani: “Tirmizi, Hakim, ibni Huzeymə və ibni Hibbanın hədislər haqqındakı səhih hökmü qəbul edilmir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … nasibilərin öz qaynaqlarından həm həqiqətləri köçürməyə və həmdə nasibilərin öz dilindən öz dinlərini çürütməyə davam edirik. Məlum olduğu üzrə Tirmizi, Hakim, ibni Hibban və ibni Huzeymə əhli sünnə nəzdində böyük hədis imamlarının, Tirmizinin müəllif etdiyi “Sünən” kitabı əhli sünnə və nasibilərin “Kutubu Sittə” adını verdikləri birinci sırada gələn 6 hədis kitabı sırasına daxildir, Hakim isə Buxari və Müslim şərtlərinə görə səhih hədislərdən ibarət olan “Müstədrək” adlı kitabın müəllifidir, ibni Hibban ancaq səhih hədislərdən meydana gəldiyini söylədiyini “əs-Səhih” kitabının müəllifi və ayrıca böyük rical alimidir, ibni Huzeymə də eyni ibni Hibban kimi səhih hədislərdən meydana gəldiyini söylədiyi “əs-Səhih” kitabının müəllifidir. Ancaq  nasibilərin son dövr mühəddisi əl-Əlbani bu alimlər haqqında necə bir gerçəyi ortaya qoymaqdadır:

 tirmizi-hakim-ibni-huzeym-ibn-habban

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin şeyxi əl-Əlbaninin öz saytında bir suala verdiyi cavabdır. Sualı soruşan şəxs Tirmizi, Hakim və ibni Hüzeymənin də aralarında olduğu bir qrup əhli sünnə aliminin rəvayət etdiyi bir hədis haqqında sual soruşmaqdadır. Əlbani bu hədisin zəif olduğunu söyləməkdə və Tirmizi və digərlərinin hədis haqqındakı səhih hökmünü rədd edərək belə deməkdədir: Okumaya devam et

İlk dövr sünni mühəddislərinin Əbu Hənifə haqqında nəzərləri

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi Hənəfi məzhəbinin imamı Əbu Hənifə sünni və nasibilər tərəfindən böyük və fəzilət sahibi bir alim olaraq görülməkdədir. və onlara görə Əbu Hənifə ” imami əzəm ” yəni” böyük imam” dır. Lakin əhli sünnənin Malik , Süfyan əs- Səvri və Əvazə başda olmaqla az qala bütün mütəqəddim üləması Əbu Hənifəni təkfir etməkdə və lənətlənməkdədir. Bbunun səbəbi isə Əbu Hənifənin fiqhdə qiyası tətbiqi və hədisləri rədd etməsi , əqaiddə isə mürciəcəhmi görüşlərə sahib olmasıdır. Necə ki bu gün Əbu Hənifə haqqında ortaya atılan əsassız nağıllara deyil Əbu Hənifənin düşüncələrini mənbələrdən əldə edənlər üçün qətidir. İnşaAllah biz bu yazıda öz dövrlərində nüfuz olan sünni mühəddislərin Əbu Hənifə haqqında dediklərini sizlərlə paylaşacağıq.

ebu-hanife-ukayliebu-hanife-ukayli1ebu-hanife-ukayli2şebu-hanife-ukayli3ebu-hanife-ukayli4ebu-hanife-ukayli5ebu-hanife-ukayli6

Şəkildə gördüyünüz əhli sünnə rical alimi Üqəylinin  “əd – Duafa əl-Kəbir” adlı rical kitabıdır. Kitabın adından da göründüyü kimi, bu kitab zəif ravilərdən zikr edildiyi bir kitabdır. Üqəyli Əbu Hənifəni zəif ravilər arasında zikr etməkdə və əhli sünnə alimlərindən bunları köçürməkdədir : Okumaya devam et

Süfyan ibn Üyeynənin imam Cəfər əs-Sadiq (ə)-a olan kini

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bu yazımızda hər bir sünni və nasibinin “bizdə Əhli Beyti sevirik” iddasının yalan və yalnız bir təqiyyə olduğunu şəxsən öz imamlarından olan Süfyan ibn Uyəynənin dilindən bir daha bilgiləyəcəyik. Amma əvvəlcə Süfyan ibn Üyeynə və nasibilər nəzdindəki mövqeyi haqqında məlumat veririk. Nasibi rical alimi əz-Zəhəbi onun bioqrafiyasında deyir ki:

سفيان بن عيينة ( ع )  ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم ، أخي الضحاك بن مزاحم الإمام الكبير حافظ العصر ، شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ، ثم المكي
Süfyan ibn Üyeynə ibn Əbu İmran Meymun, Dahhaq ibn Məzahimin qardaşı Məhəmməd ibn Məzahimin mövalisi, böyük imam, əsrinin hafizi, Şeyxul-İslam, Əbu Məhəmməd əl-Hilali əl-Kufi, sonra Məkki.

əz-Zəhəbi, “Siyər”, 9/454 Okumaya devam et

İbni Teymiyyə: “Allahın elçisi Şüeyb peyğəmbərlik əvvəli kafir idi”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … nasibilərin öz qaynaqları işığında əqidələrini ortaya qoymağa, sapıqlıqlarını sənədli bir şəkildə gözlər önünə sərməyə davam edirik. Keçən yazılarımızda nasibilər nəzdində tabeindən olub böyük müfəssir və imam olaraq tanınan Süddinin Duha surəsi 7-ci ayəyə söykənərək Əfəndimiz (s)-in peyğəmbərlik əvvəli kafir olduğunu söylədiyini sizlərlə paylaşmışdıq, bu yazımızda isə ibni Teymiyyənin Hz. Şüeyb (ə)-ı eyni şeylə ihtam etməsini sizlərlə paylaşacağıq.

 takfir-suayb-ibni-teymiyye

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin “Şeyxul İslam” dedikləri kafir ibni Teymiyyənin “Məcmu əl-Fətəva” adlı kitabıdır, işarələnilmiş yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

İbni Abbas: “Kəhf 79-cu ayə təhrif edilmişdir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … Bəli qiymətli oxucularımız , nasibilərin ən etibarlı qaynaqlarından Quran haqqındakı inanclarını köçürməyə davam edirik. Nasibilərin ən etibarlı mənbə olaraq gördükləri imamları Buxarinin “əs-Səhih ” kitabından Quran haqqındakı böhtanları sizinlə paylaşırıq. Nasibi imamı Buxari ibni Abbas (r.ə)-a söykədiyi hədisdə Kəhf surəsinin 79- cu ayəsini bax necə təqdim edir:

ibn-abbas-kehf79-buhariibn-abbas-kehf79-buhari1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin “ən etibarlı hədis kitabı” olaraq gördükləri “Səhihi Buxari ” dir , işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Mücahid əl-Məkki: “Ali-İmran surəsi 81-ci ayədə səhv var”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … qiymətli qardaşlarımız nasibilərin azğın və küfr dolu əqidələrində öz qaynaqlarından səhih sənədlərlə və sənədli bir şəkildə sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə nasibi imamlarından Mücahid ibn Cabir əl- Məkkinin Quran haqqındakı inancını sizlərlə paylaşacağıq.

mucahid-al-i-imran-81-taberimucahid-al-i-imran-81-taberi1  mucahid-al-i-imran-81-taberi2

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin təfsir , hədis və tarix alimlərindən Təbərinin  ” Təfsir ət- Təbəri ” adlı kitabıdır , işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Nasibilərin İslam tarixinə alternativ olaraq uydurduqları saxta tarix

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hər kəsin bildiyi və qəbul etdiyi  İslam-Şiə qaynaqlarda və digər dinlərin (xarici , nasibi və s.) qaynaqlarında ittifaq edilən həqiqi tarixə görə münafiqlərin hər zaman başda Nəbi (s.ə.ə) olmaq üzrə müsəlmanlara qarşı davamlı sui-qəsdlər təşkil etmişdir. Bu cür işlər az olsa da Nəbi (s.ə.ə)-in yaşadığı dövrdə və vəfatından sonra edilmişdir. Məsələn Nəbi (s.ə.ə)-ə  Təbuk döyüşündə sui-qəsd təşkil edilməsi , Nəbi (s.ə.ə)-in əmrinə baxmayaraq Üsamə ibn Zeyd (r.ə)-ın ordusuna qatılmama, Nəbi (s.ə.ə)-in vəsiyyət yazdırmasına mane olma kimi tədbirlər bu tədbirlərdən məşhur olanlarıdır . Lakin Nəbi (s.ə.ə)-in şəhadətindən sonra münafiqlər açıqdan açığa hərəkətə keçdilər. Xilafətin qəsb edilməsi , Fədəyə əl qoyulması , vəhy evinə edilən hücum , Cəməl və Siffeyn döyüşləri bunlardan bəziləridir. Bütün bu xəyanətlər və sui-qəsdlər nəticəsində Əməvi küfr hakimiyyəti qurulmuşdur. Lakin Əməvi hakimiyyəti İslama zidd və düşmən olduğundan ötəri hər zaman Rəsulullah (s.ə.ə)-in qəyyumları olan Əhli-Beyt İmamları (ə) və onlara bağlı qalan müsəlmanlar bu hakimiyyəti təhdid etməkdə idi. Elə bundan ötəri Əməvi hakimiləri əllərində olan gücləri istifadə edərək tarixi dəyişdirmək üçün böyük səy göstərdilər . Bunun üçün saray üçün çalışan alimlər çıxarmağa başlandı. ibni Şihab əz- Zührü kimi hədisçilər , Seyf ibn Ömər kimi tarixçilər Əməvi sarayına xidmət edən və tarixi dəyişdirmə vəzifəsini boynuna götürən bəndələrdən idilər. Bu kimi kəslərin tarixi dəyişdirmək üçün uydurduğu nağıllar nəticəsində İslam tarixi tərs üz edilmiş və gerçəklərə  zidd bir tarix yazılmışdır. İslam tarixinə alternativ bir saxta tarix meydana gətirən Əməvi hakimiyyəti daha sonra bütün gücünü istifadə edərək bunu rəsmi tarixə çevirmişdir. İnşaAllah biz bu işimizdə bu saxta tarixi uyduranlardan bəziləri haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Okumaya devam et

Yalançı və xarici nasibi imamı İkrimə ibn Abdullah əl- Bərbəri

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

İkrimə ibn Abdullah əl- Bərbəri sünni və nasibilərin böyük imamlarından , fəzilət sahibi  və onlar nəzdində tabeinin böyüklərindəndir. Sünni və nasibi qaynaqlarında səhabə Abdullah ibn Abbas (r.ə)-dan rəvayət edilən hədislərin az qala yarısından çoxu bu şəxs vasitəçiliyi ilə rəvayət edilmişdir. Bu şəxs , nasibilərin  “Quran sonrası ən etibarlı kitab ” olaraq gördükləri  “Səhihi Buxari”-nin ravilərindəndir ki, bu qədəri belə nasibilər nəzdində onun hansı mövqedə olduğunu bilməmiz üçün kifayətdir. Özü haqqında daha çox məlumat ala bilməyimiz üçün türkcə əhli sünnə saytlarından birinə link buraxıram , baxın : İkrimə ibn Abdullah əl-Bərbəri

Lakin bu böyük və fəzilət sahibi nasibi imamının iki xüsusiyyəti vardır. İlk olaraq bu adam şəxsən tabeinlər və nasibilərin böyük imamları tərəfindən yalançı olaraq vəsfedilmişdir , ikinci olaraq o xarici əqidəsinə mənsub olmuşdur. İnşaAllah bu işimizdə əvvəl nasibi qaynaqları işığında onun yalancılığını , daha sonra isə xarici əqidəsinə mənsub olmasını ortaya qoyacağıq. Okumaya devam et

Şərab satıcısı səhabə Səmurə ibn Cündəb

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … keçən yazımızda nasibilərin kralı Müaviyə ibn Əbu Süfyan alkaqolik biri olduğunu əhli sünnə və nasibilərin öz qaynaqları ilə ortaya qoymuşduq. Bu istiqamətdə etdiyimiz araşdırmalardan daha maraqlı nəticələrə çatdıq. İslamiyyətdə haram olmasına baxmayaraq  nasibilərin kralları və “səhabə ” adını taxdıqları digər əhəmiyyətli şəxsiyyətlərində şərab mövzusunda bir xeyli həvəsliymişlər . Məsələ nasibilərin “böyük ” səhabə dedikləri adam Səmurə ibn Cündəb şərab satıcısıymış . Bu həqiqəti nasibilərin ən etibarlı qaynaqlarından öyrənirik.

sarap-semure-muslim  sarap-semure-muslim1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin hədis imamları Müslimin “əs-Səhih ” adlı kitabıdır , işarələnilmiş yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

İbni Abbas: “Şuara 214 və Təbbət 1 ayələri fərqli şəkildə nazil olmuşdur

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … nasibilərin Quran haqqındakı inanclarını sənədlərlə və öz qaynaqlarından dəlillər ilə köçürməyə , sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Nasibilərin hədisdə ən üstün imamlarından olan Müslim “əs-Səhih ” adlı kitabında səhabə ibni Abbasa (r.ə) böhtan ataraq  bax nələr söyləyir:

ibn-abbas-sura-214-ve-tebbet-1-muslim  ibn-abbas-sura-214-ve-tebbet-1-muslim1

Şəkildə gördüyünüz əhli sünnənin “Qurandan sonra ən etibarlı kitab” olaraq gördüyü “Səhihi Müslim ” dir , işarələnmiş yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Səhih nasibi hədisi: “Allah gecələr yerə enir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … keçən işimizdə şəxsən nasibi mühəddis Tirmizinin sözləri ilə köçürdüyümüz kimi nəasibilərin Tövhid haqqındakı inancları iman etdikləri ilahın əlləri , ayaqları , gözü , qulağı olan , gecələr yerə enib gündüzlər göyə çıxan , yuxulara girən bir cism olduğu şəklindədir. Lakin günümüz də sələfilər xaric digər nasibi qruplar bu inancı inkar etməkdə və həm öz əqidələrinin və həm də yoluna bağlı olduqları Əbu Hənifə , Malik , Buxari , Tirmizi kimi Sələflərin əqidələrinin bundan uzaq olduğunu söyləməkdədirlər. Yaxşı baxaq nasibilərin mütəqəddim alimlərinin ( Sələflərin ) – ki , hədis , tarix , təfsir və sünnəni bunlar vasitəçiliyi ilə öyrənməkdən – bu kimi mövzulardakı inancı necədir.

nuzul-hadisi-buhari  nuzul-hadisi-buhari1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin ən etibarlı mühəddisi Buxarinin “əs-Səhih” adlı kitabıdır , işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Tirmizi : “Əl, ayaq və bu kimi sifətləri qəbul edib, sualsız olaraq inanmaq əhli-sünnənin nəzəridir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … bilindiyi kimi son zamanlarda ortaya çıxan vəhabilik firqəsi özünü “əsl əhli sünnə”  və  “sələfi ” olaraq tanıdır və Əşəri , Maturudi , Mötəzilə və bu kimi sünni kəlami məzhəblərini sələfin yolundan sapmaqda ihtam etməkdədirlər. Bu yazımızda sünnilərin kütubi sittə imamlarından biri olan Tirmizinin bu mövzudakı sözlərini köçürəcəyik , baxaq bütün bu nasibi lətifələr içərisində əslinə bağlı olaraq qalmış olan kimlərdir , Mötəzilə , Əşəri və Maturudilər yoxsa Vəhhabilər mi ?

 tevhid-tirmizi  tevhid-tirmizi2  tevhid-tirmizi3

Şəkildə gördüyünüz kütubi sittə imamlarından Tirmizinin “Sünən” adlı kitabıdır , işarələnilmiş yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Qurtubi: “İbni Məsud Muavvəzəteynin Quran surələri olduğunu inkar etmişdir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Qaynaqlarında səhabə ibni Məsud (r.ə)-ın – guya – Fələq və Nas surələrini inkar edib , bunların Quran surələri olmadığına inandığı haqqında bir çox hədis rəvayət edilmişdir. Bu o qədər məşhur bir məsələdir ki , isbatına dair hər hansı bir qaynaq təqdim etməyə belə ehtiyac yoxdur. İnternet üzərindən sadə bir şəkildə “ibni Məsud fələq və nas surələri ” şəklində axtarış etməniz belə bu mövzunun nə qədər məşhur olduğunu sizin gözləriniz önünə səriləcəkdir . İnşaAllah bizdə daha sonra bu mövzuda nasibi qaynaqlarından səhih hədislər işığında bu mövzunu bilgiləyəcəyik . Lakin hələlik nasibi təfsirçilərindən Qurtubinin bu mövzudakı bəyanını sizlərlə paylaşırıq.

ibni-mesud-kurtubi  ibni-mesud-kurtubi1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin böyük təfsir imamlarından Qurtubinin ” Camiul Əhkam ” adlı təfsir kitabıdır , işarəldiyimiz  yerdə bu ifadələr keçməkdədir: Okumaya devam et

Raqib əl-İsfəhani: “Müshəfi yazanlar hərfləri atmışdırlar.”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibi dinin uca kitabımız Quranı Kərim haqqındakı əqidəsini sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu yazımızda inşaAllah sizlərə sünnilərin qürur duyduqları imamlarından biri olan Raqib əl- İsfəhaninin Quran haqqındakı sözlərini təqdim edəcəyik. Amma əvvəlcə bu şəxs haqqında nasibi qaynaqlarından məlumat verək. Nasibilərin hədis alimlərindən əs-Suyuti onun haqqında deyir ki :

قال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضَّل: المشهور بالراغب، وهو من أئمة السُّنة
İmam Əbul Qasim Hüseyn ibn Məhəmməd ibn Müfəddəl , Raqib deyə məşhurdur və o sünnə imamlarından biridir.

əs- Suyuti , “əl – Məzhar “, səhifə 201 Okumaya devam et

“Təfsiri ibni Abbas” mövzu (uydurma)-dır.

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … bu günlərdə vəhhabilərin  “sufi” dedikləri sünnilərin saytlarından birində gəzişərkən nasibilərin uyduraraq ibni Abbas (r.ə)-a nisbət etdikləri  “Tənvirul-mikbas min təfsiri ibni Abbas” haqqında bir məqalə ilə rastlaştım. Məqalə ibni Abbas (r.ə)-a nisbət edilən bu kitabın uydurma olması haqqındaydı , ona görə bu məqaləni paylaşmağı qərara aldım.  Məqalənin müəllifi deyir ki :

Bəzi insanlar ” Tənvirul-mikbas min təfsiri ibni Abbas ”  kitabının Abdullah ibni Abbasa aid olduğunu zənn edərlər, bəziləri də aid olub olmadığından şübhə edərlər. Halbuki bu kitabın ona aid olmadığı ortadadır.

Bu kitabda silsiləi kəzib (yalan məzmunlu rəvayət zənciri ) vardır. Silsiləi kəzib; əs- Süddidən əl- Kəlibidən , əl- Kəlibinin də Əbu Salehdən rəvayət edişidir . Bu səbəbdən Allahın ərşə istivasını haşa ərşə qurulmaqla təfsir etmiş deyə Abdullah ibnu Abbasa isnad edilən rəvayət bir yalandır. İmam Beyhəqi “Əl – Əsmau vəs- sifət ” adlı kitabının 413  səhifəsində , bəhs söhbəti olan rəvayətin münkər ( qarşı çıxılacaq pis ) bir rəvayət olduğunu söyləyər. Okumaya devam et

Pul qarşılığında hədis rəvayət edən nasibi imamı Yaqub ibn İbrahim

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
H
ƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
V
Ə SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … nasibilərin öz qaynaqları işığında həm əqidə və fiqhlərini və həmdə qaynaqlarının , imamlarının vəziyyətini sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə sizlərə pul qarşılığında hədis rəvayət edən bir nasibi imamı haqqında məlumat verəcək və onun hədis rəvayəti üçün pul tələb etdiyini şəxsən öz şagirdindən deyəcəyik . Əvvəlcə pul qarşılığında hədis rəvayət edən bu şəxs və onun nasibilər nəzdindəki mövqeyi haqqında məlumat veririk . O, Yaqub ibn İbrahimdir , əz-Zəhəbi onun bioqarfiyasında deyir ki :

الدورقي (ع) يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم ، الحافظ الإمام الحجة أبو يوسف
əd – Duraqi : Yaqub ibn İbrahim ….. ibn Muzahim , hafiz , imam , höccət , Əbu Yusuf .

وقال الخطيب : كان ثقة حافظا متقنا ، صنف المسند
وقال أبو حاتم : صدوق
Hatib (əl- Bağdadi ) dedi ki :  “O siqə ( etibarlı) , hafiz və mütkindir , ” Müsnəd ” adlı kitabı yazmışdır “
Əbu Hatim dedi ki :  ” sadiqdir “

əz-Zəhəbi , ” Siyər ” , 12/141-142 Okumaya devam et

İbni Abbas: “Nur surəsi 27-ci ayədə səhv var”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
H
ƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
V
Ə SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … nasibilərin Allah (c.c)-ın qoruyacağını vəd etdiyi kitabımız Quranı Kərim haqqında sahib olduqları inancı sənədli bir şəkildə sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə nasibilərin Quranı Kərimdən bir ayəyə necə hücum etdiklərini görəcəksiniz.

ibn-abbas-nur27-hakim  ibn-abbas-nur27-hakim1

Şəkildə gördüyünüz əhli sünnənin böyük alimi Hakim ən – Nişapurinin  ” Müstədrək ”  adlı kitabıdır , işarələnmiş yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Aişə binti Əbu Bəkir: “Quranın 3 yerində ləhin (qrammatik səhv) var”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … nasibilərin ən etibarlı qaynaqları işığında öz əqidələrini sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimiz son zamanlar başladığımız  ” nasibilər və Quran ” silsilə işlərinin davamı olacaq və inşaAllah bu işimizdə nasibi qaynaqlarında özündən ən çox hədis rəvayət edilən şəxslərdən biri olan Aişə ibn Əbu Bəkirin uca kitabımız haqqında nələr söylədiyini sizlərə təqdim edəcəyik. Sünni və nasibilər böyük hədis və təfsir imamı olaraq gördükləri Səid ibn Mənsur belə rəvayət etməkdədir:

aisha-lahin-said-b-mansur

Şəkildə gördüyünüz Səid ibn Mənsurun  ” Təfsir ”  kitabıdır , işarələnilmiş yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

İbni Ömər: ” Quranın yarısı yox olub getmişdir “

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … nasibilərin öz qaynaqları işığında uca kitabımız Qurani Kərim haqqında sahib olduqları inancı sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Əhli sünnə qaynaqlarından özündən ən çox hədis rəvayət edilmiş olan ravilərdən biri nasibilərin hökümdarı Ömər ibn Xəttabın oğlu Abdullah ibn Ömərdir . Amma nə var ki , həmin şəxsin Quranın yarısının yox olmuş olduğunu idda etməkdədir.

tahrif-ibn-omar-ebu-ubeyd  tahrif-ibn-omar-ebu-ubeyd1

Şəkildə gördüyünüz əhli sünnənin böyük hədis alimlərindən Əbu Ubeydin  “Fədailul Quran”  adlı kitabıdır , işarələdiyimiz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Nasibi imamı ibni Faus: “Hacərül Əsvəd Allahın gerçək əlidir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … Qiymətli qardaşlarımız nasibilərin öz mütəqəddim (sələf ) alimlərinin bəyanları ilə öz əqidələrini sənədli bir şəkildə sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu işimizdə nasibi dininin necə əyri bir tövhid anlayışı içərisində olduğunu bir daha gözlər önünə sərəcəyik .
hacerul-esved-ibni-receb  hacerul-esved-ibni-receb1

Şəkildə gördüyünüz nasibi alimlərindən Əbdürrəhman ibn Rəcəb əl- Hənbəlini İbni Rəcəb , ” Zəylu əla Təbəqatul Hənbəliyyə”  adlı kitabıdır , işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

Səhih nasibi hədisi: “Hz. İbrahim (ə) 3 dəfə yalan söylədi və arvadını kralın yanına göndərdi. “

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin peyğəmbərlik və Allah azzə və cəllənin insanlığı işıqlandırmaq üçün göndərdiyi nəbilər (ə) haqqındakı çirkin inanclarını özlərinin ən etibarlı qaynaqları ilə paylaşmağa davam edirik. Bu yazımızda inşaAllah nasibilər ulul əmz peyğəmbərlərdən Hz. İbrahim (ə)-a nisbət etdikləri böhtanları sizlərlə paylaşacağıq. Bu yazıda köçürəcəyim sənədləri ilk olaraq Slave of Ahlubait qardaşımızın öz bloqundakı işini gördüm , daha sonra isə axtararaq böhtanın iştirak etdiyi digər qaynaqları tapdım. Slave of Ahlubait qardaşın yazısını əsli bu linkdə : İbrahim (a.s) sent His wife for adultery ?

ibrahim-a-s-buhari  ibrahim-a-s-buhari1

Şəkildə gördüyünüz nasibilərin ən etibarlı mühəddisi Buxarinin ” əs-Səhih” adlı kitabıdır , işarələdiyiniz yerdə bu ifadələr var: Okumaya devam et

İslam düşməni yalançı Əbu Hüreyrə əd-Dəvsi

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi Əbu Hüreyrənin yalançı olması çox məşhur və bilinən bir şeydir . Bu məsələ o qədər məşhurdur ki , “yalan” sözü sanki Əbu Hüreyrənin adı ilə sinonim olmuş kimidir. Bu yalançı şəxs nasibilər nəzdində ədalətli , etibarlı bir səhabədir və nasibi qaynaqlarında olan hədislərin yarısını tək başına rəvayət etmişdir . Nasibi rical alimlərindən əz-Zəhəbi Əbu Hüreyrənin bioqrafiyasında deyir ki :

أبو هريرة ( ع )  الإمام الفقيه المجتهد الحافظ ، صاحب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أبو هريرة الدوسي اليماني . سيد الحفاظ الأثبات
Əbu Hüreyrə: imam , fəqih , müctəhid , hafiz , Rəsulullah (s)-in səhabəsi , Əbu Hüreyrə əd – Dəvsi əl- Yəməni . Sabit hafizlərin dostu.

əz-Zəhəbi , ” Siyər ” , 2/ 578

Başda da söylədiyimiz kimi Əbu Hüreyrə nasibi qaynaqlarındakı hədislərin yarısını tək başına rəvayət etmiş vəziyyətdədir. Yəni nasibiyə görə əgər Əbu Hüreyrə gedərsə o zaman dinlərinin yarısı gedəcək. Necə ki Türkiyəli sünni alimlərdən Hüseyn Həlmi İşıq bu mövzuda demişdir ki : “Əbu Hüreyrəni inkar edən şəriətin yarısını inkar edər , çünki hökmlərin çıxdığı hədislərin yarısını Əbu Hüreyrə nəql etmişdir. ” Okumaya devam et

Şərab içən səhabə Qüdamə ibn Mahzun

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bu işimizdə yenə nasibilərin imamlarından biri , səhabə Qüdamə ibn Mahzun və onun şərab içməsi haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Bu işdə istifadə etdiyimiz  qaynaqlar formumuzda “master_ier” nicki ilə yazan Tural qardaşımıza aiddir. Tural qardaşımızın işinin orginalı bu linkdə : http://hadis.313news.net/news/a-95.html

Əvvəlcə , bunu bildirməyimiz lazımdır ki ,  Qüdamə ibn Mahzun nasibilər nəzdində səhabədir. Buxari başda olmaq üzrə nasibi rical alimləri bu şəxsin səhabə olduğunu bildirmişdir. İbni Həcər əl – Əsqəlani onun bioqrafiyasında deyir ki :

قُدامة بن مظعون بن حبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمَح القرشي الجمحي، أخو عثمان؛ يكنى أبا عمرو.  كان أحد السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد بَدْرًا، قَالَ البُخَارِيُّ: له صحبة
Qüdamə ibn Mahzun ibn Həbib ibn Vahb ibn Hüzakə ibn Cümə əl- Qüreyşi əl- Cəmahi , Osmanın qardaşı , künyəsi Əbu Əmrdir. İslama ilk girənlərdən , öncüllərdəndir , 2 dəfə ( Həbəş və Mədinəyə ) hicrət etmiş və Bədir döyüşünə şahid olmuşdur. Buxari dedi ki : ” səhabədir “

ibni Həcər, “əl – İsabə “, 9/ 38, 7121 -ci ravi Okumaya devam et

Münafiq nasibi imamı Əbu Musa əl – Əşəri

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bundan sonra … qiymətli qardaşlarımız nasibilərin şəxsən öz qaynaqları işığında “səhabə ” adı taxdıqları mütəqəddim imamları haqqında məlumatlar verməyə davam edirik. Bu yazımızda inşaAllah nasibilərin “səhabə ” elan etdikləri Əbu Musa əl –Əşərinin Nəbi (s.ə.ə)-in səhabələrindən Huzeyfə ibn Yəman (r.ə) tərəfindən necə “münafiq” elan edildiyini görəcəksiniz. İşin əsli velayet.com formumuzda ” master_ier ” nicki ilə yazan Tural qardaşımıza məxsus , işin iştirak etdiyi orjinal link: http://hadis.313news.net/news/a-160.html

nifak-ebu-musa-fesevi  nifak-ebu-musa-fesevi1 Okumaya devam et

Alkaqolik və mürtəd səhabə Rabia ibn Üməyyə

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bu məqaləmizdə  nasibilərin səhabələrindən Rabia ibn Üməyyə haqqında məlumat verəcəyik. Rabia ibn Üməyyə nasibi dininə görə səhabə olmuşdur lakin alkaqolikliyi onu İslam dinindən çıxarmışdır. Düşünə bilərsinizmi , səhabə olduğu dövrdə alkaqolik  olan bu şəxs , sonrasında da mürtəd olmuşdur.

Əvvəlcə Rabia ibn Üməyyə haqqında nasibi rical kitablarından məlumat verək : Rabia ibn Üməyyə nasibilər nəzdində səhabə olmuşdur. Nasibi alimlərindən ibni Şahin , Əbu Nuaym , Tabərani və digərləri onun səhabə olduğunu söyləmişdir. Nasibi rical alimi ibni Həcər onun bioqrafiyasında deyir ki : Okumaya devam et

Aişə : “Allah Əmr ibn Asa lənət etsin”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Məlum olduğu kimi Əmr ibn As kimi nasibilərin səhabə adı verdiyi kimsə münafiq və mürtədlərdir . Və münafiq həm Rəsulullah (s.ə.ə) və həm də onun vəfatı sonrasında etdikləri   işlərlə ortaya qoymuş , Ehli Beyt (ə.s)-a düşmən olmuşdurlar . İmam Əli (ə.s)-ın sağ qolu və Osman ibn Əffanın qatili olan Məhəmməd ibn Əbu Bəkir (r.ə) da məhz buna görə Əmr ibn As tərəfindən şəhid edilmişdir .Elə bu münafiq adam -Əmr ibn As nasibilər nəzdində səhabə və imamdır. Lakin nasibilərin bu imamı da digərləri kimi şəxsən öz imamların lənətlənmişdir.

melun-amr-b-as-hakim melun-amr-b-as-hakim1 Okumaya devam et

Əbu Hənifə: “Öz məhrəmləri ilə evlənən adama hədd cəzası yoxdur.”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

İşlərimizə ara vermədən sürətlə nasibilərin öz qaynaqlarından öz sapıqlıqlarını sənədləşdirməyə davam edirik. Əhli sünnə və nasibilərin “İmam Əzam” dedikləri Əbu Hənifə baxın nələr deyir:

Şəkildə gördüyünüz əhli sünnə alimi ibni Həzmin “əl-Muhəlla” adlı kitabıdır. Okumaya devam et

İbn Səd: “Cəfəri Sadiq’in hədisləri ilə dəlil gətirmək olmaz, onun hədisləri zəifdir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin öz mənbələrindən, öz rəhbərlərinin dilindən “biz də Əhli Beyti sevirik”, “biz Əhli Beytə bağlıyıq” və s. kimi sözlərinin yalan və cəhalət məhsulu olduğunu sübut etməyə davam edirik. İnşallah bu dəfə nasibilərin rical, hədis və tarix sahəsində böyük imamı olan İbn Sə’din Əhli Beyt imamı Hz. Cəfəri Sadiq (ə) haqqındakı sözlərini sizlərlə paylaşacağıq. Amma əvvəlcə İbn Sə’din şəxsiyyəti və nasibilər nəzdindəki mövqeyi haqqında sizlərə məlumat veririk.Zəhəbi onun haqqında deyir:

Okumaya devam et

Nasibi imamı Əbdulmuğis b. Züheyr’in “Yezid’in fəziləti” kitabı

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin böyük imamı və hədisçisi Əbdulmuğis b. Züheyrin “biz də Əhli-Beyti sevirik” iddiasından sonra Əhli-Beyt (ə) haqqında bir kitab yazması və ya Əhli-Beyti (ə) təhqir edən Süfyan Səvri, Yəhya b. Səid, Süfyan b. Üyeynə, ibn Sə’d və bunun kimilərə cavab verməsi gözlənildiyi halda, gözlənilənin tam əksi ilə rastlaşırıq. Bu şəxs Kərbəlada İmam Hüseyn (ə)-ı öldürən şərabxor Yezidin fəzilətini göstərmək üçün kitab yazıb. Amma başa düşmürəm ki, hansı fəzilətini göstərir…

nasb-abdulmugis-siyer1nasb-abdulmugis-siyer2

Okumaya devam et

Kəşmiri: “Quran’da mənəvi və ləfzi təhrif gerçəkləşmişdir.”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hörmətli oxucularımız, bu yazımızda inşəAllah yenə nasibi əqidəsi haqqında mühüm bir məqaləni sizlərlə paylaşacağıq. Bu məqalə nasibilərin müqəddəs kitabımız haqqındakı inancları ilə əlaqədardır ki, məqalədə nasibilərin imamlarından Məhəmməd Ənvər əl-Kəşmiri müqəddəs kitabımızın mənən və ləfzən təhrif edildiyini iddia etməkdədir. Kəşmiri’nin kimliyi və nasibilər nəzdindəki məqamı üçün bu linkdən məlumat ala bilərsiniz: Böyük mühəddis Məhəmməd Ənvər Şah Kəşmiri
Məqalədə təqdim edəcəyimiz mənbə və məlumatlar isə bizə deyil alkafi.net saytında yazan Nasırul Hüseyn qardaşımıza aiddir. Yazının əsli bu linkdədir: http://www.alkafi.net/vb/showthread.php?t=673

Okumaya devam et

Cəhənnəmlik səhabə Kirkirə

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Hörmətli oxucular, nasibilərin imam və höccət olaraq gördükləri, “səhabə” dedikləri şəxslərin gerçəkdə kimlərdən ibarət olduğunu sizlərlə paylaşmağa davam edirik. Bu yazımızda paylaşacağımız mənbələr alkafi.net saytında “münafiq səhabələrin düşməni” nick ilə yazan qardaşımıza aiddir, yazının olduğu link: http://alkafi.net/vb/showthread.php?t=819

Haqqında məlumat verəcəyimiz nasibi səhabəsi’nin adı Kirkirə’dir. Həm Buxari’nin yazdığına görə (və bizim dəlil olaraq təqdim edəcəyimiz) hədis və həm də nasibi rocal alimlərinin bəyanı ilə bu şəxs səhabədir. İbni Hacər onu səhabə kitabında zikr edərək deyir ki:

Okumaya devam et

İbni Əbu Hatəm: “Atam (Əbu Hatəm) və Əbu Zura Buxari’ni tərk etmişdirlər”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Məlum olduğu üzrə Buxari bugün bütün nasibilərin ən böyük mühəddis olaraq qəbul etdikləri -əslində isə tam bir redaktor və təhrifat maşını olan- bir insandır. Laikn görəsən bu, Buxari’nin yaşadığı və ondan sonraki dönəmdə də belə idimi ? Buxari ən böyük mühəddis olaraq mı görülürdü yoxsa nasibi alimlər və hətda öz ustadı tərəfindən belə tənqid edilmiş, bidətçi elan edilmiş birisi idi ? İndi bunu şəxsən Buxari ilə eyni dönəmdə yaşayan ustadı Məhəmməd b. Yəhya, Əbu Hatəm ər-Razi və Əbu Zura ər-Razi’dən dinləyək.

Okumaya devam et

İbn Teymiyyə: “Rəsulullah (s.a.a.) Ərşin üzərində Rəbbi ilə birlikdə oturacaq”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Nasibilərin ən çox sevdikləri şeyxlərindən biri “Şeyxül-İslam” dedikləri İbn Teymiyyədir. Onu elə sevirlər ki, adını eşidəndə az qala ürəkləri yerindən çıxacaqmış kimi olurlar. İndi sizlərə nasibilərin bu şeyxinin Tövhid haqqındakı sözlərini göstərəcəyik… Baxaq İbn Teymiyyə nəyə inanırmış. İbn Teymiyyə əl-Hərrani “Məcmu əl Fətva” adlı kitabında eynilə belə deyir:

Okumaya devam et

Ömər b. Xəttab: “Əbu Hüreyrə Allahın və İslam dininin düşmənidir”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Bilindiyi kimi sünni və nasibilər nəzdində Əbu Hüreyrə özündən ən çox hədis rəvayət edilən səhabə və etibarlı bir şəxsiyyətdir. Başda Buxari və Müslim olmaq şərtilə bütün sünni qaynaqları Əbu Hüreyrənin hədisləri ilə doludur. Halbuki hər kəs tərəfindən də bilindiyi kimi Əbu Hüreyrə Əli (ə) düşməni, oğru və yalançı bir şəxsdir ki, bunun dəlili də hər iki təriqətin kitablarında ittifaqla rəvayət edilmiş hədislərdir.Biz bunu Əhli-sünnə mənbələrindən qeyd edəcəyik…

Okumaya devam et

Aişə binti Əbu Bəkr: “Qadınların böyük kişiləri əmizdirməsi caizdir.”

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
HƏMD OLSUN ALƏMLƏRİN RƏBBİNƏ
VƏ SALAM OLSUN MÖVLAMIZ MƏHƏMMƏDƏ VƏ ONUN PAK ƏHLİ-BEYTİNƏ

Sünni və nasibilərin öz mənbələrindən sənədli bir şəkildə həm Əhli Beyt (ə) vilayətini, həqiqətləri çatdırmağa və həm də nasibi əqidəsinin həqiqətini göz qabağına qoymağa davam edirik. Sünni və nasibilərin “Qurandan sonra ən etibarlı kitab” olaraq gördükləri “Səhihi Müslim”in müəllifi Müslimin Aişədən rəvayət etdiyi və onun da Rəsulullaha (s) istinad etdiyi pozğun fətvaya baxın:

Okumaya devam et